Tháng 7, tổng trị giá XNK hàng hóa cả nước ước đạt 45 tỷ USD
Châu Giang28/07/2019 5:00 PM
Hoạt động XNK qua cầu phao tạm Móng Cái

Hoạt động XNK qua cầu phao tạm Móng Cái

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 7/2019, tổng trị giá XNK hàng hóa của cả nước ước đạt 45 tỷ USD, tăng 10% so với tháng trước.

Trong đó, trị giá XK ước đạt 22,6 tỷ USD, tăng 5,5% và trị giá NK ước đạt 22,4 tỷ USD, tăng 14,9%.

Lũy kế ước tính trong 7 tháng đầu năm 2019, tổng trị giá XNK hàng hóa cả nước dự kiến đạt 288,47 tỷ USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, XK ước đạt 145,13 tỷ USD, tăng 7,5% và NK ước đạt 143,34 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 7 ước tính thặng dư ở mức 200 triệu USD, nâng mức xuất siêu trong 7 tháng năm 2019 lên 1,79 tỷ USD./.