Danh sách đầu mối tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm
Xuân Hương25/07/2019 1:00 PM

Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TCHQ ngày 18/6/2019 của Tổng cục Hải quan ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm trong ngành Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh thông báo danh sách đầu mối tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm.

Danh sach.png