Quảng Ninh tiếp tục tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới
Châu Giang11/07/2019 12:00 PM
Hải quan Quảng Ninh kiểm tra hàng hóa vi phạm

Hải quan Quảng Ninh kiểm tra hàng hóa vi phạm

Nhận định hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là tuyến biên giới đất liền trong thời gian tới tiếp tục diễn biến phức tạp; Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các ngành thành viên, Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh đề nghị các ngành thành viên, Ban Chỉ đạo 389 các địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Đồng thời, tập trung triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện tại Kế hoạch công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả năm 2019 cũng như các văn bản và nội dung chỉ đạo của UBND, Ban Chỉ đạo 389 Tỉnh; gắn với trách nhiệm người đứng dầu các địa phương, đơn vị, lực lượng chức năng trong quá trình triển khai thực hiện; đảm bảo mục tiêu "Quản lý được địa bàn, kiểm soát được tình hình và kiềm chế được đối tượng".

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu các ngành thành viên, Ban Chỉ đạo 389 các địa phương chỉ đạo các đơn vị, lực lượng thành viên tăng cường công tác điều tra cơ bản, nhận diện đúng tình hình địa bàn, mặt hàng, đối tượng trọng điểm và phương thức thủ đoạn mới của các đối tượng theo từng giai đoạn cụ thể để xây dựng, triển khai các phương án đấu tranh sát với thực tế tình hình địa phương, đơn vị.

Bên cạnh đó, cần thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên lục, có trọng tâm, trọng điểm đối với công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm soát. Trong đó, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của các ngành thành viên, Ban Chỉ đạo 389 các địa phương, nhất là các địa phương biên giới; chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2019. Cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường công tác thu thập thông tin, nắm tình hình, rà soát thống kê các kho, điểm tập kết hàng hóa trái phép trong nội địa. Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu căn cứ tình hình thực tế, thành lập các Tổ công tác liên ngành, tiến hành kiểm tra, kiểm soát, bắt giữ, xử lý 24/24 trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Theo số liệu thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2019, kết quả phát hiện, bắt giữ và xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các lực lượng chức năng trong tỉnh tăng 110% về số vụ và tăng 18% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018./.