06 ngân hàng thí điểm tổ chức triển khai Chương trình Doanh nghiệp nhờ thu
Xuân Hương11/07/2019 11:00 AM
Chương trình Doanh nghiệp nhờ thu tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thường xuyên làm thủ tục xuất nhập khẩu có số lượng lớn tờ khai phải nộp tiền thuế, có đủ năng lực tài chính

Chương trình Doanh nghiệp nhờ thu tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thường xuyên làm thủ tục xuất nhập khẩu có số lượng lớn tờ khai phải nộp tiền thuế, có đủ năng lực tài chính

Ngày 09/7/2019, Tổng cục Hải quan cho biết, có 06 ngân hàng được Tổng cục Hải quan đồng ý để thí điểm tổ chức triển khai Chương trình Doanh nghiệp nhờ thu.

06 ngân hàng gồm: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietcombank), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB), Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank).

Các ngân hàng được lựa chọn triển khai thí điểm có trách nhiệm phối hợp với Tổng cục Hải quan triển khai ngay việc nâng cấp Hệ thống công nghệ thông tin trên cơ sở Bộ chuẩn thông điệp trao đổi thông tin thu nộp thuế điện tử ban hành theo Quyết định số 1737/QĐ-TCHQ ngày 19/6/2019 của Tổng cục Hải quan. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tuyên truyền với các khách hàng doanh nghiệp về chương trình nộp thuế điện tử nhờ thu, đăng ký ủy quyền trích nợ tài khoản, đảm bảo thời gian chính thức triển khai thí điểm trước ngày 15/9/2019.

Ngoài 06 ngân hàng được lựa chọn triển khai thí điểm nêu trên, đối với một số ngân hàng khác như: Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Ngân hàng TMCP Indovina (Indovinabank), Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), Tổng cục Hải quan đề nghị các ngân hàng này phát triển nâng cấp hệ thống theo Bộ chuẩn thông điệp ban hành kèm theo Quyết định 1737/QĐ-TCHQ ngày 19/6/2019. Thời gian kết nối, triển khai chính thức với Tổng tục Hải quan dự kiến sau khi ngân hàng đã hoàn thiện xong phần mềm nâng cấp hệ thống.

 

Chương trình Doanh nghiệp nhờ thu được Tổng cục Hải quan triển khai thực hiện nhằm mở rộng thanh toán thuế điện tử 24/7 và để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thường xuyên làm thủ tục xuất nhập khẩu có số lượng lớn tờ khai phải nộp tiền thuế, có đủ năng lực tài chính.

Doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình Doanh nghiệp nhờ thu với cơ quan hải quan tại Chức năng trên Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7 (địa chỉ: https://epayment.customs.gov.vn/epaymentportal/login).

Tiếp đến, doanh nghiệp đăng ký thông tin ủy quyền trích nợ tài khoản khi người nộp thuế đăng ký thông tin trực tiếp tại Cổng thanh toán điện tử hải quan hoặc đăng ký tại ngân hàng phối hợp thu đã triển khai nộp thuế điện tử 24/7.

Làm thủ tục Ủy quyền trích nợ tài khoản với ngân hàng giữ tài khoản của doanh nghiệp đã triển khai nộp thuế điện tử 24/7.

Ngân hàng giữ tài khoản của doanh nghiệp gửi lại thông tin doanh nghiệp đã đăng ký Ủy quyền trích nợ tài khoản với ngân hàng sang Tổng cục Hải quan.

Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7 của Hải quan cập nhật thông tin vào hệ thống và doanh nghiệp hoàn tất việc đăng ký tham gia và đăng ký ủy quyền trích nợ tại Chương trình Doanh nghiệp nhờ thu.

Trong quá trình thực hiện, các doanh nghiệp được phép sửa đổi các thông tin đã đăng ký hoặc hủy việc đã đăng ký ủy quyền trích nợ tại 1 ngân hàng để đăng ký ủy quyền trích nợ tại ngân hàng khác. Trình tự thực thực hiện đăng ký ủy quyền trích nợ được thực hiện theo các bước nêu trên./.