Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015-2020; sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
Thái Hà12/07/2019 11:00 AM

Ngày 10/7/2019, Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 13 để tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015-2020; sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đến dự và chỉ đạo tại hội nghị.

 Minh THanh.png

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đến dự và chỉ đạo tại hội nghị

Thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh đã giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị, đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng. Đảng bộ không chỉ cụ thể hóa, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng và các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng mà còn chủ động ban hành các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn, kế hoạch của riêng Đảng bộ nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Cụ thể, đã đổi mới tư duy, nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên từ cấp Cục đến cấp cơ sở bằng Chương trình hành động lãnh đạo các cấp với phương châm "Khoa học, sáng tạo-Sâu sát thực tiễn" và chủ trương "Bốn bám, Bốn đồng hành"; Đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng thông qua xây dựng Bài giảng cụ thể hóa các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên và Đảng ủy ban hành, giao Bí thư, người đứng đầu cấp ủy các cấp trực tiếp quán triệt, tăng hình thức quán triệt trực tuyến. Triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo mục tiêu "4 giữ, 4 xây, 4 chống" tại Đảng bộ. Kiện toàn mô hình tổ chức bộ máy, bố trí lực lượng theo hướng thống nhất, tinh gọn, tập trung, hoạt động hiệu lực, hiệu quả với Đề án mô hình thông quan tập trung tại Móng Cái. Đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát Đảng theo hướng thống nhất, đồng bộ và kết hợp kiểm tra, kiểm soát nội ngành. Đổi mới lãnh đạo các tổ chức đoàn thể với định hướng chỉ đạo "đặt hàng" các Đề tài riêng của từng tổ chức đoàn thể. Đổi mới công tác dân vận bằng 3 mục tiêu cụ thể và sáng kiến khảo sát ý kiến người dân, doanh nghiệp qua thực hiện Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp cơ sở thuộc Cục Hải quan tỉnh (gọi tắt là CDCI) - là sáng kiến đột phá đã góp phần đưa Hải quan vươn lên vị trí dẫn đầu trong 21 sở ngành về chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI năm 2017 và 2018.

Hnghi BCH 3.png 

Đồng chí Nguyễn Văn Nghiên - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh

Về tình hình kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2019, Đảng bộ đã phát huy kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng, tạo đà quan trọng cho việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, giữ vững được sự ổn định trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong bối cảnh có nhiều thách thức về tình hình biên mậu, thay đổi cán bộ chủ chốt…

Nổi bật là cụ thể hóa hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, các chủ trương của Tỉnh, chủ động ban hành các Chỉ thị, Chương trình hành động gắn với thực tiễn của Đảng bộ, phát huy sự chủ động, tích cực trong tham mưu, đề xuất với Tỉnh, Bộ, Ngành một số cơ chế chính sách, phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh về phát triển kinh tế biên giới, cảng biển, thúc đẩy hoạt động XNK ổn định và phát triển nguồn thu NSNN qua địa bàn, trong đó tích cực tham gia xây dựng Đề án phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển đến 2030, tầm nhìn đến 2045, triển khai đồng bộ giải pháp, tạo "cú hích lớn", mang tầm chiến lược cho phát triển cảng biển và dịch vụ cảng biển và các giải pháp thúc đẩy hoạt động XNK qua biên giới, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm hàng giả mạo nhãn mác "Made in Vietnam" …  

Toàn bộ các chỉ tiêu trọng điểm về thu ngân sách, cải cách hiện đại hóa, kiểm soát chống buôn lậu, xây dựng lực lượng… cơ bản đều đạt và vượt so với chỉ tiêu, kịch bản đề ra, thu NSNN đã đạt 63% chỉ tiêu điều hành 8.800 tỷ, đứng thứ 7 trong toàn quốc; Kiểm soát chặt chẽ địa bàn; đấu tranh hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, GLTM, ma túy, phát huy vai trò thường trực Ban chỉ đạo 389 trong tỉnh, đã chủ động trong triển khai, bố trí kịp thời lực lượng tại cảng hàng không quốc tế Vân Đồn và cầu Bắc Luân II, cảng khách quốc tế Hòn Gai. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công chức, người lao động nêu cao ý thức trách nhiệm, đã tạo được niềm tin, tranh thủ được sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp, người dân, là tiền đề để Cục Hải quan tỉnh tiếp tục phấn đấu giữ vững chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành DDCI năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Văn Nghiên - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh khẳng định đơn vị sẽ quyết tâm đạt và vượt toàn bộ các chỉ tiêu đề ra trong năm 2019.

 Hnghi BCH 4.png

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được tại Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí yêu cầu Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn; chủ động công tác rà soát, đánh giá chất lượng, phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình, tăng cường các cuộc kiểm tra đột xuất, không báo trước; xây dựng các quy định về trách nhiệm noi gương của người đứng đầu. Đồng thời, rà soát tổng thể các chỉ số thành phần trong bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành để tiếp tục giữ vững vị trí xếp hạng DDCI trong năm 2019 đi đôi với  triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp trong điều hành quản lý thu ngân sách, phấn đấu vượt chỉ tiêu điều hành; phát huy vai trò cơ quan Thường trực BCĐ 389 của tỉnh; xây dựng lực lượng chuyên nghiệp, kỷ cương để thực thi công vụ một cách hiệu quả nhất.../.