Hướng dẫn doanh nghiệp thủy sản XK sang Trung Quốc
Xuân Hương9/07/2019 5:00 PM
Hoạt động XNK qua cầu Bắc Luân II Móng Cái, Quảng Ninh

Hoạt động XNK qua cầu Bắc Luân II Móng Cái, Quảng Ninh

Hiện, có 13 doanh nghiệp được cấp mã số và thường xuyên xuất khẩu thủy sản sang thị trường Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái. Trước thực tế phía Trung Quốc tăng cường quản lý chặt chẽ về chất lượng, nguồn gốc, tem nhãn mác, xuất xứ đối với nhóm hàng nông, lâm, thủy sản, nhất là các mặt hàng thủy hải sản từ Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc; Hải quan Quảng Ninh hướng dẫn doanh nghiệp trình tự lô hàng thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc và các "kênh" thông tin hỗ trợ phía Hải quan.

Hiện nay, bên phía Trung Quốc tiếp tục có những biện pháp tăng cường quản lý chặt chẽ về chất lượng, nguồn gốc, tem nhãn mác, xuất xứ đối với nhóm hàng nông, lâm, thủy sản, nhất là các mặt hàng thủy hải sản từ Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc.

Từ ngày 21/5/2019, phía bạn đã tăng cường kiểm soát về nguồn gốc xuất xứ, chứng thư kiểm dịch, quy cách bao gói và nhãn mác, nhiều lô hàng đã bị trả về. Đặc biệt, từ ngày 27/5 đến nay, Hải quan Đông Hưng siết chặt thêm điều kiện truy xuất hồ sơ doanh nghiệp (chỉ những doanh nghiệp có mã mới được phép xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc.

Hiện nay, đã có 13 doanh nghiệp được cấp mã số và thường xuyên xuất khẩu thủy sản sang thị trường Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái.

Cục Hải quan tỉnh lưu ý các doanh nghiệp:

Trình tự một lô hàng thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc:

1. Một lô hàng thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc phải có 02 điều kiện:

- Cơ sở xuất khẩu thủy sản được công nhận cấp mã số xuất khấu;

- Lô hàng xuất khẩu được kiểm tra, chứng nhận, kiểm dịch theo thỏa thuận Việt Nam – Trung Quốc.

2. Thủ tục XK cụ thể:

2.1 Được Cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản kiểm tra chứng nhận, cấp mã số và mã số được cơ quan thẩm quyền Trung Quốc chấp nhận.

- Cơ sở sản xuất phải đáp ứng các điều kiện:

+ Nhà xưởng, trang thiết bị, con người phục vụ cho hoạt động sản xuất: phải đáp ứng theo Quy chuẩn QCVN 02-01:2009/BNNPTNT;

+ Chương trình quản lý chất lượng: đáp ứng theo Quy chuẩn QCVN 02-02:2009/BNNPTNT;

+ Phải xây dựng chương trình quản lý chất lượng theo HACCP cho các sản phẩm dự kiến xuất khẩu vào Trung Quốc.

+ Xây dựng thủ tục truy xuất và thu hồi sản phẩm: đáp ứng theo Thông tư 03/2011/TT-BNNPTNT;

+ Ghi nhãn hàng hóa: đáp ứng theo Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa và theo yêu cầu của thị trường nhập khẩu. Các sản phẩm nhập k hẩu biên mậu nhận biết trên bao bì đóng gói phải in ấn chắc chắn (không bao gồm hải sản ướp đá lạnh). Nội dung nhãn sản phẩm phải bao gồm tên thương mại và tên khoa học, quy cách, ngày sản xuất, số lô, điều kiện bảo quản, phương thức sản xuất (đánh bắt biển/nuôi trồng), vùng sản xuất, tên và mã số doanh nghiệp chế biến sản xuất, đích đến là nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Cùng một lô hàng nhãn mác có kích thước phông chữ, màu sắc và vị trí trên bao bì phải giống nhau. Ghi nhãn hàng hóa phải được hoàn tất trước khi công xưởng đóng gói, không được phép in tạm thời, dán tem, đóng bao hay các phương thức khác.

- Cơ sở Đăng ký với Cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản để được kiểm tra cấp mã số theo thủ tục hành chính tại Quyế định số 2316/QĐ-BNN-QLCL ngày 10/6/2016 và Quyết định số 1414/QĐ-BNN-QLCL ngày 14/4/2017 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

2.2 Đăng ký cấp chứng nhận cho lô hàng xuất khẩu sang Trung Quốc:

Doanh nghiệp sau khi có mã số muốn xuất khẩu lô hàng sang Trung Quốc cần thực hiện:

- Đăng ký trên hệ thống một cửa quốc gia (cấp chứng thư điện tử đáp ứng theo quy định của Hải quan Việt Nam)

- Đăng ký cấp chứng thư bản giấy theo Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNT ngày 12/11/2013 (đáp ứng theo quy định của Hải quan Trung Quốc) theo mẫu tại phụ lục XII, XIII Thông tư 48./.

Địa chỉ hỗ trợ của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

1. Tổ hỗ trợ và cung cấp thông tin cho doanh nghiệp (ISEC):

- Điện thoại: 0203 3826148/096 959 6646

- Email: Haiquanqn@hqqn.vn

- Fanpage: http://www.facebook.com/ISECHaiquan

2. Giải đáp vướng mắc trên website Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tại địa chỉ: https://www.quangninhcustoms.gov.vn/List/HoTroTrucTuyen/faq.aspx hoặc qua fanpage: https://www.facebook.com/HAIQUANQUANGNINH .