6 tháng đầu năm 2019, kim ngạch XK của các doanh nghiệp trong tỉnh ước đạt 896 triệu USD, kim ngạch NK đạt 997 triệu USD
Xuân Hương30/06/2019 11:00 AM
Cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh

Cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh

Nửa đầu năm 2019, kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp trong tỉnh ước đạt 896 triệu USD, tăng 3,82% so với cùng kỳ năm 2018; Kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp trong tỉnh ước đạt 997 triệu USD, tăng 8,13% so với cùng kỳ năm trước.

Một số mặt hàng xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm 2018 là: sợi dệt các loại ước đạt 319,5 triệu USD, tăng 5,8%; xi măng ước đạt 20 triệu USD, tăng 11,11%; clinker ước đạt 24 triệu USD, tăng 380%; xơ, sợi các loại ước đạt 319 triệu USD, tăng 5,8%; quần áo các loại ước đạt 35 triệu USD, tăng 677,7% so với cùng kỳ năm 2018.

Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là: dầu thực vật, lúa mỳ, nguyên liệu, xơ, sợi…

Tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong nửa đầu năm 2019, tỉnh triển khai nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 148/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban  hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, địa phương chủ động tiếp xúc, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo động lực phát triển kinh tế. Tỉnh cũng đã ban hành văn bản số 1405/UBND-TM5 ngày 08/3/2019 về thực hiện các giải pháp phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

Nhờ vậy, trong 6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn tỉnh có thêm 1.100 đơn vị đăng ký thành lập mới; số doanh nghiệp trước khó khăn ngừng hoạt động nay hoạt động trở lại là 360 doanh nghiệp; nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký trên địa bàn tỉnh lên 18.750 doanh nghiệp, số vốn đăng ký đạt 178.400 tỷ đồng./.