Công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa XK, NK tại nhà máy của Công ty TNHH Khoa học Texhong Ngân Hà
Châu Giang27/06/2019 4:00 PM

Ngày 26/6/2019, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 654/QĐ-HQQN về việc công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại nhà máy của Công ty TNHH Khoa học Texhong Ngân Hà.

Địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại nhà máy của Công ty TNHH Khoa học Texhong Ngân Hà (MST: 5701732829) với tổng diện tích: 310.000 m3 tại địa chỉ: Khu công nghiệp Hải Hà, xã Quảng Điền, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Địa điểm kiểm tra nêu trên chịu sự kiểm tra, kiểm soát, giám sát về hải quan của Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái.

Địa điểm kiểm tra của Công ty TNHH Khoa học Texhong Ngân Hà chỉ áp dụng đối với nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm bố trí mặt bằng, phương tiện phục vụ kiểm tra tại nơi sản xuất và chỉ được đưa hàng hóa vào sản xuất, xuất khẩu sau khi đã được cơ quan hải quan quyết định thông quan.

Trong quá trình thực hiện, nếu Công ty vi phạm Quyết định và các quy định của pháp luật có liên quan thì Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh sẽ thu hồi Quyết định công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cơ sở sản xuất, nhà máy đối với Công ty.

Quyết định trên có hiệu lực trong thời hạn 02 năm kể từ ngày ký./.