Bổ sung tài liệu trong hồ sơ nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng
Châu Giang11/06/2019 6:00 PM

Từ ngày 15/6/2019,  Quyết định 18/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành. Theo đó, khi nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng, ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định của Luật Hải quan, doanh nghiệp phải bổ sung thêm một số tài liệu. 

Cụ thể:

- Bản sao GCN đăng ký doanh nghiệp có đóng dấu của doanh nghiệp.

- Văn bản ủy thác nhập khẩu (trong trường hợp nhập khẩu theo ủy thác).
- Bản chính giấy xác nhận của nhà sản xuất về năm sản xuất và tiêu chuẩn của máy móc, thiết bị đáp ứng các tiêu chí nhập khẩu (nếu máy móc, thiết bị được sản xuất tại quốc gia thuộc các nước G7, Hàn Quốc);
-Giấy xác nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự và kèm bản dịch sang tiếng Việt.
- Chứng thư giám định được cấp bởi một tổ chức giám định được chỉ định trong các trường hợp dưới đây:
+ Máy móc, thiết bị được sản xuất tại quốc gia thuộc các nước G7, Hàn Quốc nhưng không có Giấy xác nhận của nhà sản xuất.
+ Máy móc, thiết bị được sản xuất tại quốc gia không thuộc các nước G7, Hàn Quốc./.