Điều kiện cho phép NK máy móc, thiết bị đã qua sử dụng vào VN
Châu Giang12/06/2019 6:00 PM

Từ ngày 15/6/2019, Quyết định 1337/QĐ-BKHCN công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KH&CN có hiệu lực thi hành.

Theo đó, máy móc, thiết bị đã qua sử dụng có tuổi thiết bị vượt quá quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quyết định 18/2019/QĐ-TTg có thể được cho phép nhập khẩu vào Việt Nam khi đáp ứng các điều kiện sau:
- Công suất hoặc hiệu suất còn lại vẫn đạt từ 85% trở lên so với công suất hoặc hiệu suất thiết kế;
- Mức tiêu hao nguyên, vật liệu, năng lượng không vượt quá 15% so với thiết kế.
Doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu máy móc, thiết bị kể trên, nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cho phép nhập khẩu về Bộ Khoa học và Công nghệ để được xem xét, giải quyết, gồm:
- Văn bản đề nghị cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng (mẫu số 01 Quyết định 18/2019);
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đóng dấu của doanh nghiệp;
- Chứng thư giám định được cấp bởi tổ chức giám định được Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định./.