Chi cục HQCK Móng Cái triển khai Hệ thống quản lý đối tác Hải quan - Doanh nghiệp
Ngọc Linh13/06/2019 6:00 PM
Hệ thống quản lý đối tác Hải quan – Doanh nghiệp (CERM)

Hệ thống quản lý đối tác Hải quan – Doanh nghiệp (CERM)

Thời gian qua Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái đã nỗ lực triển khai sáng tạo nhiều giải pháp trong công tác hỗ trợ, đồng hành và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Để công tác này ngày càng trở nên hiệu quả, thực chất, tháo gỡ tận gốc khó khăn cho doanh nghiệp, nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hải quan, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái đã triển khai sáng kiến đột phá khi xây dựng và áp dụng phần mềm Hệ thống quản lý đối tác Hải quan – Doanh nghiệp (CERM).

Đây là giải pháp mới lần đầu tiên áp dụng trong toàn ngành Hải quan nhằm tiếp nhận trực tuyến đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hải quan, qua đó giúp cơ quan hải quan nâng cao chất lượng dịch vụ công, quản trị và phát triển quan hệ đối tác Hải quan – doanh nghiệp.

Hệ thống quản lý đối tác Hải quan – Doanh nghiệp (Tên tiếng Anh là: Customs and Enterprises Relationship Management; viết tắt là CERM) gồm 02 phân hệ: Phân hệ dành cho cơ quan Hải quanPhân hệ dành cho Doanh nghiệp. Hệ thống được xây dựng trên nền tảng web tại địa chỉ www.Haiquandoanhnghiepqni.vn, cho phép quản lý thống nhất, đầy đủ cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp (bao gồm dữ liệu về Mã số thuế, địa chỉ, email, ngày thành lập, Tên, ngày tháng năm sinh, điện thoại, email, fanpage của giám đốc, trưởng các phòng ban, nhân viên XNK, đơn vị hải quan quản lý, đơn vị hải quan mở tờ khai, mức độ hài lòng qua kết quả đánh giá CDCI hàng năm…)  có hoạt động XNK qua địa bàn quản lý. Hệ thống cho phép nhật ký toàn bộ quá trình hỗ trợ, tương tác, giải quyết khó khăn vướng mắc đối với từng doanh nghiệp với cơ quan Hải quan như gửi email, sms, phản hồi trực tiếp. Cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp được phân nhóm, lĩnh vực kinh doanh XNK, địa bàn quản lý để công tác hỗ trợ, theo dõi được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, phát huy hiệu quả.

Hệ thống cũng cho phép phân quyền, giao nhiệm vụ cho từng bộ phận, cá nhân để tương tác, hỗ trợ đối với từng nhóm doanh nghiệp hoặc cụ thể từng doanh nghiệp. Lãnh đạo các bộ phận được phân quyền, giao việc và đánh giá chất lượng đối với từng công chức theo từng khoảng thời gian nhất định.

Điểm nổi bật Hệ thống CERM còn là cho phép danh nghiệp có thể truy cập và tương tác trực tiếp với cơ quan hải quan, đánh giá mức độ hài lòng đối với từng nhóm lĩnh vực của cơ quan hải quan như chất lượng tinh thần phục vụ, năng lực trình độ, mức độ khó khăn, dễ dàng khi thực hiện các thủ tục hải quan…đồng thời gửi khó khăn vướng mắc, đánh giá tới cơ quan hải quan. Đây là các số nội dung cơ bản liên quan tới các câu hỏi trụ cột trong khảo sát năng lực cạnh tranh cấp cơ sở thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh CDCI. Chức năng này cho phép doanh nghiệp tiếp cận và đánh giá, phản hồi trực tiếp với cơ quan hải quan mọi lúc, mọi nơi thông qua môi trường mạng. Mỗi doanh nghiệp có trong cơ sở dữ liệu của Hệ thống sẽ được cơ quan hải quan cấp 01 tài khoản để đăng nhập trong việc tương tác, đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan Hải quan.

Việc triển khai Hệ thống quản lý đối tác Hải quan – Doanh nghiệp khẳng định chủ trương, tinh thần cầu thị của Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái trong tiếp nhận ý kiến, phản hồi của doanh nghiệp để nâng cao công tác quản lý điều hành cũng như chất lượng phục vụ đối với người dân và doanh nghiệp. Tin tưởng rằng với những nỗ lực chuyển mình trong tư duy và hành động, tiếp cận và giải quyết tận gốc khó khăn cho doanh nghiệp, coi khó khăn của doanh nghiệp là khó khăn của cơ quan hải quan, thành công của doanh nghiệp là thành công của cơ quan hải quan, công tác hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp của Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái sẽ ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả.