Chi cục HQ cảng Cái Lân nâng cao chất lượng công tác đào tạo tại chỗ
Khánh Ninh7/06/2019 9:00 AM
Đồng chí Vũ Quý Hưng, Phó Chi cục trưởng hướng dẫn công chức thực hiện thao tác phần mềm nghiệp vụ

Đồng chí Vũ Quý Hưng, Phó Chi cục trưởng hướng dẫn công chức thực hiện thao tác phần mềm nghiệp vụ

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2019, Chi cục Hải quan cảng Cái Lân đã chủ động chỉ đạo, triển khai đồng bộ, hiệu quả nội dung đào tạo theo kế hoạch.

Chi cục Hải quan cảng Cái Lân luôn xác định đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng, góp phần tích cực nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, chất lượng và hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức; hướng tới mục tiêu tạo được sự thay đổi về chất trong thực thi nhiệm vụ chuyên môn. 

Trong thời gian qua, công tác đào tạo, nhất là tự đào tạo tại chỗ đã được Chi cục HQ cảng Cái Lân triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục xuất phát từ yêu cầu công việc, vị trí việc làm, nhiệm vụ được giao, gắn với công tác quản lý, sử dụng công chức, phù hợp với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực.

Nội dung, hình thức đào tạo được đổi mới, tập trung vào lĩnh vực đặc thù, những vấn đề khó, đào tạo ngoại ngữ, tin học, kỹ năng xử lý tình huống; thực hiện đào tạo tại chỗ, phát huy nội lực như: Công chức có kết quả thi đánh giá năng lực công chức năm 2018 cấp độ 3 hướng dẫn kèm cặp những công chức có điểm số thi đạt cấp độ 1; những công chức giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, nắm vững quy định pháp luật kèm cặp, hướng dẫn những công chức mới, chưa có kỹ năng xử lý tình huống. 

Tính đến ngày 31/5/2019, tại Chi cục đã tổ chức 05 lớp đào tạo: Tập huấn đạo đức công vụ và văn hóa công sở do Đội Tổng hợp thực hiện; Lớp chuyên đề kỹ năng tham vấn xác định trị giá hải quan doĐội thủ tục hàng hóa XNK thực hiện; Lớp chuyên đề tập huấn kỹ năng phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu do Đội thủ tục hàng hóa XNK thực hiện; Lớp chuyên đề kỹ năng giám sát Hải quan do Đội Kiểm tra giám sát và kiểm soát hải quan thực hiện; Lớp chuyên đề kỹ năng kiểm tra thực tế hàng hóa XNK do Đội Kiểm tra giám sát và kiểm soát hải quan thực hiện. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã tổ chức hơn 100 lượt tự kèm cặp, chia sẻ kinh nghiệm thực tế về những vấn đề mới, khó giữa lãnh đạo Chi cục, lãnh đạo Đội với công chức, giữa công chức với công chức .

Thông qua công tác tự đào tạo, công chức vừa rút được kinh nghiệm thực tế, vừa chia sẻ những kỹ năng nghiệp vụ, góp phần xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp, chuyên sâu, có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa hải quan./.