Tháng 5: Tổng trị giá XNK hàng hóa cả nước ước đạt 44,3 tỷ USD
Xuân Hương29/05/2019 5:00 PM

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 5/2019, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước ước đạt 44,3 tỷ USD, tăng 6,9% so với tháng trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu ước đạt 21,5 tỷ USD, tăng 5,2% ; trị giá nhập khẩu ước đạt 22,8 tỷ USD, tăng 8,6%.

Lũy kế, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước trong 5 tháng đầu năm 2019 ước đạt 202,02 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu ước đạt 100,74 tỷ USD, tăng 6,7%; nhập khẩu ước đạt 101,28 tỷ USD, tăng 10,3%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 5/2019 ước thâm hụt 1,3 tỷ USD. Lũy kế 5 tháng đầu năm thâm hụt 548 triệu USD./.