Mở rộng kho ngoại quan của Công ty CP XNK Quốc tế Miền Bắc
Châu Giang28/05/2019 5:00 PM

Ngày 24/5/2019, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 1503/QĐ-TCHQ về việc mở rộng kho ngoại quan của Công ty CP XNK Quốc tế Miền Băc (vị trí tại Tổ 1, Khu 1, phường Hải Hòa, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh).

Tổng diện tích kho ngoại quan mở rộng là: 7.700 m2. Trong đó: Diện tích nhà kho: 3.716 m2 (kho chứa tang vật vi phạm: 300 m2 nằm trong nhà kho); Diện tích bãi: 3.374 m2; Diện tích văn phòng làm việc dành cho cơ quan hải quan: 25 m2; Các công trình phụ trợ khác: 585 m2.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.