Chi cục HQCK Móng Cái ký kết Biên bản ghi nhớ, hợp tác phát triển với Hiệp hội DN Móng Cái
Nguyễn Thị Hòa12/05/2019 3:00 PM
Việc ký kết Biên bản ghi nhớ thể hiện tinh thần chủ động, tích cực đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nghiệp hoạt động XNK của Hải quan Móng Cái

Việc ký kết Biên bản ghi nhớ thể hiện tinh thần chủ động, tích cực đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nghiệp hoạt động XNK của Hải quan Móng Cái

Ngày 10/5/2019, tại thành phố Móng Cái, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Móng Cái tổ chức Lễ ký kết biên bản ghi nhớ phát triển quan hệ đối tác Hải quan- Doanh nghiệp. 

Đến dự, chứng kiến và chỉ đạo Lễ ký kết có đồng chí Nguyễn Tiến Dũng- Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Móng Cái. Tham dự còn có các đồng chí là lãnh đạo, công chức các Đội, Tổ công tác thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái cùng các lãnh đạo thuộc Ban chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp TP Móng Cái.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái vừa phải đảm bảo quản lý chặt chẽ và kiểm soát được địa bàn, vừa phải tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động XNK, thương mại, đầu tư phát triển. 

Bằng sự chủ động, sáng tạo, nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, Hải quan Móng Cái đã đồng hành, hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp XNK phát triển. Tổng trị giá kim ngạch XNK hàng năm trung bình qua cửa khẩu Móng Cái đều đạt khoảng 4 tỷ USD, chiếm 45% tổng trị giá kim ngạch của Cục Hải quan tỉnh; số thu NSNN năm 2018 của Chi cục đạt gần 800 tỷ đồng. 

Về phía Hiệp hội doanh nghiệp TP Móng Cái, với tổng số 245 hội viên, trong đó thường xuyên có 170 hội viên là doanh nghiệp làm thủ tục tại Hải quan Móng Cái, chiếm 40% tổng số doanh nghiệp làm thủ tục thường xuyên qua địa bàn. Hàng năm, Hiệp hội doanh nghiệp đóng góp khoảng 25% tổng trị giá kim ngạch XNK cho thành phố Móng Cái, đóng vai trò trực tiếp thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương.

Những năm qua, tuy chưa có Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái và Hiệp hội doanh nghiệp TP Móng Cái, song với phương châm hành động "Kiến tạo phát triển- Chủ động sáng tạo- Sâu sát thực tiễn", coi doanh nghiệp là đối tác hợp tác, cùng cam kết, cùng hành động, cùng phát triển, Hải quan Móng Cái đã kịp thời chia sẻ, giải quyết tận gốc những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, mang lại hiệu quả thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp. 

Xuất phát từ tinh thần hợp tác phát triển bền vững đã được xây dựng trong nhiều năm qua, nhằm góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả phối hợp, đảm bảo sự hài lòng, cụ thể hóa trách nhiệm, chặt chẽ các nội dung cam kết giữa Hải quan- Doanh nghiệp, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái và Hiệp hội doanh nghiệp TP Móng Cái đã thống nhất xây dựng và ký kết Biên bản ghi nhớ phối hợp trong việc phát triển quan hệ đối tác Hải quan- Doanh nghiệp.

Biên bản ghi nhớ gồm có 3 nội dung phối hợp: Một là, hai bên căn cứ chức năng, nhiệm vụ để thực hiện trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; chính sách, quy định của pháp luật trong lĩnh vực Hải quan; kế hoạch hoạt động và nộp NSNN của doanh nghiệp theo đề nghị của mỗi bên; thông tin về tinh thần, thái độ ứng xử, nghĩa vụ, trách nhiệm của cán bộ công chức Hải quan và Doanh nghiệp trong việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực, ngành Hải quan (thủ tục hải quan, thuế..). 

Hai là, hai bên phối hợp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa. 

Ba là, hai bên phối hợp triển khai có hiệu quả các giải pháp cụ thể nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), năng lực cạnh tranh cấp sở ngành địa phương (DDCI), năng lực cạnh tranh cấp cơ sở thuộc Cục Hải quan Quảng Ninh (CDCI). 

Để thực hiện có hiệu quả các nội dung phối hợp tại Biên bản ghi nhớ, Hải quan Móng Cái và Hiệp hội doanh nghiệp TP Móng Cái đã thống nhất về trách nhiệm của mỗi bên cùng với các hoạt động phối hợp tổ chức như: Mỗi bên phải thường xuyên tuyên truyền, thông tin trao đổi kịp thời chủ trương, văn bản (trừ văn bản mật) chỉ đạo của các cấp, các ngành đặc biệt là các văn bản liên quan đến cơ chế, chính sách của Trung ương, của Tỉnh, Thành phố và ngành Hải quan đối với các hoạt động XNK qua địa bàn thành phố Móng Cái. Quan tâm đẩy mạnh công tác quảng bá tiềm năng, thế mạnh của cửa khẩu Móng Cái so với các cửa khẩu đường bộ khác trong nước. 

Định kỳ 01 năm/2 lần (vào tháng 6 và tháng 12) hoặc đột xuất, hai bên thống nhất tổ chức các hội nghị, trao đổi, thảo luận, tọa đàm, tham vấn, đối thoại về các vấn đề liên quan đến nội dung phối hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng các doanh nghiệp hoạt động XNK qua địa bàn.

Việc ký kết và sớm triển khai thực hiện Biên bản ghi nhớ sẽ là căn cứ chính thức để Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái và Hiệp hội doanh nghiệp TP Móng Cái triển khai thực hiện hiệu quả công tác phối hợp, trên cơ sở vừa có sự thống nhất về nội dung, hình thức, phương thức phối hợp và yêu cầu, trách nhiệm của mỗi bên, vừa đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành của các bên theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quy định. 

Biên bản ghi nhớ phát triển quan hệ đối tác Hải quan- Doanh nghiệp còn là cơ sở giúp cho việc phối hợp phát triển quan hệ giữa Hải quan- Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Móng Cái được triển khai thực hiện bài bản, khoa học, bám sát thực tiễn, nâng cao hiệu quả và tăng cường trách nhiệm của mỗi bên, góp phần vào sự phát triển bền vững của thành phố Móng Cái. 

Biên bản ghi nhớ cũng thể hiện tinh thần chủ động, tích cực đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nghiệp hoạt động XNK của Hải quan Móng Cái, góp phần triển khai thực hiện thành công Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021./.