Lấy ý kiến của cộng đồng DN về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính
Thanh Hà12/05/2019 3:00 PM

Tổng cục Hải quan đang tổ chức lấy ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính (sửa đổi bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định chi tiết TTHQ, kiểm tra, giám sát hải quan; TXNK, quản lý thuế đối với hàng hóa XNK).

Tổng cục Hải quan đang chủ trì soạn dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính. Đây là văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết về thủ tục Hải quan, kiểm tra giám sát, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Để giải quyết triệt để các vướng mắc của cơ quan hải quan và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong thời gian qua, đặc biệt là để tiếp tục hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa XNK được lưu giữ tại các khu vực cửa khẩu, cảng biển, kho ngoại quan…, từ cuối đến trung tuần tháng 5/2019, Tổng cục Hải quan sẽ tổ chức Hội thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Trong đó có các nội dung liên quan đến hoạt động quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của cơ quan hải quan và của các doanh nghiệp kinh doanh kho bãi, cảng như: (1) Giám sát hải quan tự động tại cảng biển; (2) Giám sát hải quan tự động tại cửa khẩu biên giới đường bộ, đường sắt; (3) Quản lý kho ngoại quan, kho CFS.

Nhằm khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp tích cực tham gia xây dựng chính sách, xây dựng văn bản pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích của doanh nghiệp có liên quan khi tham gia hoạt động XNK và quản lý hàng hóa XNK, Cục Hải quan tỉnh trân trọng kính mời cộng đồng doanh nghiệp tham gia ý kiến về dự thảo sửa đổi bổ sung Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Quý doanh nghiệp gửi ý kiến tham gia (nếu có) tới Cục Hải quan tỉnh (Phòng Giám sát quản lý về Hải quan) bằng văn bản trước ngày 13/5/2019. 

(Gửi kèm dự thảo Thông tư: http://quangninhcustoms.gov.vn/Lists/TinHoatDong/Attachments/4201/Du%20thao%20sua%20doi%20TT%2039.doc

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo và rất cần sự quan tâm, đóng góp ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp./.