Đến ngày 30/4/2019, có 1.956 lượt phương tiện xuất cảnh; 2.845 lượt phương tiện nhập cảnh qua Cầu Bắc Luân II
Châu Giang30/04/2019 4:00 PM
Hoạt động XNK qua cầu Bắc Luân II

Hoạt động XNK qua cầu Bắc Luân II

Đến ngày 30/4/2019, đã có 1.956 lượt phương tiện xuất cảnh; 2.845 lượt phương tiện nhập cảnh; làm thủ tục cho 3.022 tờ khai của 158 doanh nghiệp, với kim ngạch 122 triệu USD, thu NSNN 98,3 tỷ đồng.

 Có 10 doanh nghiệp mới về làm thủ tục so với năm 2018 (doanh nghiệp chưa từng làm thủ tục tại Chi cục HQCK Móng Cái) với số thu tăng thêm là 9,7 tỷ đồng. Chưa có phát sinh doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa siêu trường/siêu trọng qua Bắc Luân II.

Hiện nay, các lực lượng đang tăng cường kiểm soát đường biên, có hiện tượng hàng hóa dồn về cửa khẩu tăng đột biến. Thực tế đặt ra yêu cầu quản lý đối với cơ quan hải quan trong việc hàng hóa bị ùn lên, phát sinh mặt hàng mới có độ rủi ro cao.

Chi cục HQCK Móng Cái, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đang chủ động phối hợp các lực lượng, đảm bảo kiểm soát nội ngành, giải quyết thủ tục hải quan đúng quy định hiện hành./.