4 tháng, kim ngạch XNK hàng hóa qua Quảng Ninh đạt 3,36 tỷ USD
Xuân Hương7/05/2019 4:00 PM
Kiểm tra hàng hóa XNK qua cảng Cái Lân

Kiểm tra hàng hóa XNK qua cảng Cái Lân

Trong 4 tháng đầu năm 2019, đã có 23.323 tờ khai làm thủ tục XNK qua địa bàn Quảng Ninh với tổng kim ngạch đạt 3,36 tỷ USD.

Riêng trong tháng 4 năm 2019, Hải quan Quảng Ninh đã làm thủ tục qua Hệ thống VNACCS/VCIS cho 6.284 tờ khai với kim ngạch đạt 907 triệu USD. Lũy kế đến hết tháng 4/2019, đã có 23.323 tờ khai làm thủ tục XNK qua địa bàn Quảng Ninh với tổng kim ngạch đạt 3,36 tỷ USD, tăng 28% về tờ khai và tăng 4% ( tương ứng tăng 132 triệu USD) về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, kim ngạch đường bộ đạt 358 triệu USD; đường biển đạt 549 triệu USD. Riêng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp trong tỉnh Quảng Ninh (chỉ tiêu theo nghị quyết 14-NQ/TU) đạt 256 triệu USD./.