Lịch tiếp công dân tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh
Xuân Hương7/05/2019 4:00 PM

Ngày 06/5/2019, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 359/QĐ-HQQN về Nội quy tiếp công dân tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm thực hiện tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về các vấn đề liên quan đến chức năng quản lý Nhà nước thuộc thẩm quyền của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Lịch tiếp công dân tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cụ thể:

1. Đối với Cục Hải quan tỉnh:

1.1 - Thời gian:

+ Các ngày làm việc hành chính trong tuần:

++ Sáng: Từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút

++ Chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút

+ Các ngày thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ theo quy định.

1.2 - Địa điểm: Phòng Tiếp công dân – Tần 2, Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh ( số 5, đường Trần Quốc Nghiễn, phường Hồng Gai, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

1.3 - Trách nhiệm tiếp công dân

- Người tiếp công dân: Cục trưởng, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ và Thanh tra, công chức Phòng Tổ chức cán bộ và thanh tra.

- Trách nhiệm cụ thể:

+ Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh: tiếp công dân định kỳ vào ngày thứ tư của tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng. Nếu ngày tiếp công dân trùng với ngày nghỉ theo quy định thì được thực hiện vào ngày tiếp theo.

Ngoài lịch tiếp công dân định kỳ, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp được quy định tại khoản 3, điều 18 Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13.

+ Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ và Thanh tra, công chức Phòng Tổ chức cán bộ và Thanh tra được phân công chuyên trách làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo Quyết định của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh: có trách nhiệm tiếp công dân thường xuyên, hàng ngày theo giờ hành chính.

+ Khi Cục trưởng hoặc Phòng Tổ chức cán bộ và Thanh tra đã có lịch hẹn tiếp công dân nhưng không thể thực hiện việc tiếp công dân được vì lý do khách quan thì lùi lịch tiếp công dân sang thời gian khác và có văn bản thông báo cho công dân biết việc thay đổi lịch, ngày giờ hẹn tiếp công dân lần sau. Trường hợp việc thay đổi sát với lịch tiếp công dân đã hẹn, không thể thông báo bằng văn bản được, có thể thông báo trực tiếp cho công dân được biết.

2. Đối với các đơn vị trực thuộc Cục Hải quan tỉnh (Chi cục, Đội Kiểm soát Hải quan và đơn vị tương đương):

Trưởng đơn vị và công chức được phân công chuyên trách làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo Quyết định của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh có trách nhiệm tiếp công dân thường xuyên, hàng ngày theo giờ hành chính tại trụ sở đơn vị./.

 

Quy định cụ thể theo file đính kèm: http://quangninhcustoms.gov.vn/Lists/TinHoatDong/Attachments/4187/Noi%20quy%20tiep%20cong%20dan.PDF