Tháng 4, kim ngạch XNK hàng hóa cả nước ước đạt 40,5 tỷ USD
Thu Trang25/04/2019 3:00 PM
Hoạt động XNK qua cảng Cái Lân, Quảng Ninh

Hoạt động XNK qua cảng Cái Lân, Quảng Ninh

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, trong kỳ tháng 4/2019, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước ước đạt 40,5 tỷ USD; trong đó, trị giá XK ước đạt 19,9 tỷ USD, trị giá NK ước đạt 20,6 tỷ USD.

Lũy kế trong 4 tháng đầu năm 2019, tổng trị giá XNK hàng hóa cả nước ước đạt 156,81 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, XK ước đạt 78,76 tỷ USD, tăng 5,8% và NK ước đạt gàn 78,05 tỷ USD, tăng 10,4%.

Cán cân thương mại hàng hóa của VN đến tháng 4/2019 thặng dư 711 triệu USD.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, số liệu từ Kho bạc cho hay, số thu NSNN từ ngày 01/4 – 21/4/2019  đạt 22.388 tỷ đồng; lũy kế từ đầu năm đến ngày 21/4 đạt 105.638 tỷ đồng, bằng 35,15% dự toán, bằng 33,48% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước.

Trên cơ sở số thu những ngày đầu tháng 4 và ước kim ngạch XNK trong tháng 4/2019 cũng như tình hình kinh tế nói chung hiện nay, ước thu tháng 4/2019 đạt 28.400 tỷ đồng; nâng tổng thu NSNN 4 tháng đầu năm 2019 ước đạt 111.600 tỷ đồng, bằng 37,14% dự toán, bằng 35,43% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 21,63% so với cùng kỳ năm 2018./.