Thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu than
Ngô Thị Cẩm Linh24/04/2019 12:00 PM
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngày 12/4/2019, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có công văn số 1166/GSQL-GQ1 hướng dẫn về thủ tục hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu than.

Nội dung công văn liên quan đến vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 đã được Bộ Công Thương trả lời tại văn bản số 2239/BCT-XNK ngày 02/4/2019.

Theo đó, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành không quy định trình tự, thủ tục cấp phép đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu than cũng như không quy định thương nhân phải xuất trình bằng chứng về việc tuân thủ các điều kiện quy định tại Khoản 1, Điều 1 Nghị định số 77/2016/NĐ-CP khi làm thủ tục hải quan.

Đối với mặt hàng than mỏ, căn cứ quy định tại Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 59/2006/NĐ-CP thì đây là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Bộ Công Thương là đơn vị chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan kiểm tra việc thực hiện điều kiện kinh doanh than của thương nhân theo quy định của pháp luật./.