Công nhận kho ngoại quan của Công ty TNHH XNK Thành Đạt
Châu Giang9/04/2019 11:00 AM

Ngày 08/4/2019, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 973/QĐ-TCHQ về việc công nhận kho ngoại quan của Công ty TNHH XNK Thành Đạt.

Kho ngoại quan của Công ty TNHH XNK Thành Đạt có địa chỉ tại: Km4, phường Hải Yên, TP Móng Cái, Quảng Ninh. Tổng diện tích: 8.967,9 m2; trong đó, tổng diện tích nhà kho: 3.925,0 m2, diện tích bãi: 3.574,9 m2, diện tích kho chứa tang vật vi phạm – kho số 5: 48,0 m2, diện tích văn phòng làm việc: 229 m2 (bao gồm 35 m2 phòng làm việc cho công chức hải quan).

Mã địa điểm lưu kho: 20BBW17. Mã đường biển/đường sông: VNNLD. Mã đường bộ, đường sắt: VNNLDL. Tên trên hệ thống: KNQ CT XNK THANH DAT do Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái quản lý.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.