Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tổ chức tập huấn cho lực lượng chuyên trách kiểm tra sau thông quan
Ngô Thị Hòa10/04/2019 4:00 PM
Quang cảnh lớp tập huấn

Quang cảnh lớp tập huấn

Ngày 09/4/2019, Cục Hải quan tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn Quyết định 575/QĐ-TCHQ ngày 21/3/2019, kỹ năng thu thập thông tin và một số kỹ năng phát hiện vi phạm trong công tác kiểm tra sau thông quan cho 50 cán bộ công chức đang trực tiếp làm nhiệm vụ và lực lượng chuyên trách làm công tác kiểm tra sau thông quan của Cục Hải quan tỉnh. 

Lớp tập huấn được tổ chức với mục đích hướng dẫn những thay đổi cơ bản trong quy trình kiểm tra sau thông quan mới ban hành và bổ sung thêm những kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan. Giáo trình và nội dung tập huấn do các cán bộ của Cục Kiểm tra sau thông quan – Tổng cục Hải quan trực tiếp biên soạn, giảng dạy.

Lớp tập huấn tập trung giới thiệu những nội dung mới tại Quyết định 575/QĐ-TCHQ ngày 21/3/2019 về Quy trình kiểm tra sau thông quan thay thế Quyết định 1410/QĐ-TCHQ ngày 14/5/2015; cụ thể: khái niệm dấu hiệu vi phạm, quy định tạm hoãn khi kiểm tra tại trụ sở cơ quan hải quan, một số nội dung quy định chặt chẽ hơn tại các mẫu biểu của Quy trình nhằm đảm bảo trình tự, thủ tục, hồ sơ cho công chức hải quan thực hiện. 

Ngoài ra, các giảng viên đã truyền tải nhiều kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tế trong việc thu thập thông tin và kiểm tra phát hiện vi phạm, tập trung vào các chuyên đề kiểm tra sau thông quan đối với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất; Kiểm tra xuất xứ hàng hóa (C/O) để xác định tính chất, mức độ vi phạm, ưu tiên lựa chọn đối tượng kiểm tra có dấu hiệu vi phạm rõ, có số thuế dự kiến chênh lệch lớn để đề xuất kiểm tra trước.

Tại lớp tập huấn, các chuyên gia Cục Kiểm tra sau thông quan – Tổng cục Hải quan đã giải đáp những vướng mắc, khó khăn của công chức khi trực tiếp thực hiện kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan và trụ sở người khai hải quan. Các học viên đã được tiếp thu, học hỏi nhiều kiến thức, kỹ năng thiết yếu khi thực hiện nhiệm vụ.

Lớp tập huấn đã phổ biến đầy đủ những kiến thức cơ bản của Quyết định 575/QĐ-TCHQ ngày 21/3/2019 và đã bồi dưỡng, củng cố, nâng cao các kỹ năng nghiệp vụ cho các cán bộ công chức thuộc lực lượng kiểm tra sau thông quan của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh. Qua đó, giúp cán bộ công chức vận dụng, phát huy có hiệu quả trong công tác nghiệp vụ Kiểm tra sau thông quan.