Danh mục cung cấp thông tin cho công dân
Văn Phòng cục HQ Quảng Ninh10/04/2019 9:00 AM

DANH MỤC THÔNG TIN ĐƯỢC CÔNG KHAI CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NINH

 THEO LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN

 

TTLoại thông tinHình thức công khaiĐịa chỉ công khai (website)Thời điểm công khaiThời gian công khai
1Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về Hải quanTrên trang thông tin điện tửquangninhcustoms.gov.vnChậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày văn bản được ban hành.Đến khi văn bản được công bố hết hiệu lực
2Các quy trình nghiệp vụ, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của ngành Hải quan về thủ tục Hải quan điện tửTrên trang thông tin điện tửquangninhcustoms.gov.vnChậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày tạo ra thông tinĐến khi thông tin hết giá trị sử dụng
3Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy, lịch sủ phát trển; địa chỉ; số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử.Trên trang thông tin điện tửquangninhcustoms.gov.vnChậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày tạo ra thông tinĐến khi thông tin hết giá trị sử dụng
4Các tin tức, hình ảnh liên quan đến các hoạt động của đơn vị và các tổ chức đoàn thể; tin tức hoạt động của ngành Hải quan và địa phương liên quan đến lĩnh vực Hải quan.Trên trang thông tin điện tửquangninhcustoms.gov.vnChậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày tạo ra thông tinTheo quy định của pháp luật liên quan
5Chuyên mục hỗ trợ doanh nghiệp: Tư vấn, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc có liên quan đến thủ tục Hải quan cho người khai hải quan, người nộp thuếTrên trang thông tin điện tửquangninhcustoms.gov.vnChậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày tạo ra thông tinĐến khi thông tin hết giá trị sử dụng
6Thông tin về tuyển dụng.Trên trang thông tin điện tửquangninhcustoms.gov.vnTheo quy định của pháp luật liên quanTheo quy định của pháp luật liên quan
7Lịch tiếp công dânNiêm yết tại trụ sở cơ quanSố 5 Trần Quốc Nghiễn, TP Hạ Long, Quảng NinhChậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày có quy định được ban hànhTheo quy định của pháp luật liên quan
8Danh mục thông tin phải công khai theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 34 của Luật tiếp cận thông tinTrên trang thông tin điện tửquangninhcustoms.gov.vnChậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày lập danh mục và tạo ra thông tinĐến khi thông tin hết giá trị sử dụng