Cung cấp thông tin cho công dân
Văn Phòng cục HQ Quảng Ninh10/04/2019 9:00 AM

- Đầu mối cung cấp thông tin: Nguyễn Thị Xuân Hương - Công chức Văn phòng Cục, SĐT: 0912.090510; email: cungcapthongtinhqqn@customs.gov.vn;

- Nơi nhận yêu cầu cung cấp thông tin, thời gian, lịch tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin của công dân tại trụ sở cơ quan:

+ Địa điểm: Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh;

+ Địa chỉ: Số 5 Trần Quốc Nghiễn, TP Hạ Long, Quảng Ninh;

+ Lịch tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin của công dân: Thời gian từ 7h30 đến 16h30 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ và thứ bẩy, chủ nhật);

- Các Tài liệu, hướng dẫn để hỗ trợ người yêu cầu cung cấp thông tin (Quyết định 1083/QĐ-HQQN ngày 22/08/2018 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh).

- Danh mục thông tin phải được công khai (gửi kèm);