Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh phát động phong trào thi đua Quý II năm 2019
Xuân Hương9/04/2019 3:00 PM
Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh phát động phong trào thi đua Quý II năm 2019 với chủ đề "Đoàn kết, Kỷ cương, Tăng cường, Hiệu quả", diễn ra từ ngày 01/4 – 30/6/2019.

Phong trào thi đua được phát động nhằm chào mừng Kỷ niệm 65 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2019), 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2019), 113 năm ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2019), 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019); phát huy tinh thần đoàn kết trong cán bộ công chức, người lao động, giữ vững kỷ cương, quyết tâm hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị Quý II năm 2019.

Phong trào thi đua Quý II năm 2019 tập trung đột phá vào các nhiệm vụ: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, quyết tâm giữ vững thứ hạng của Cục Hải quan tỉnh trong Bảng xếp hạng đánh giá chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành (DDCI) tỉnh năm 2019.

Đồng thời, tập trung nguồn lực, triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành thu ngân sách nhà nước, phấn đấu đến hết Quý II thu đạt và vượt 60% chỉ tiêu điều hành thu năm 2019 (8.800 tỷ đồng).

Trong Quý II, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tiếp tục nắm vững diễn biến tình hình, kiểm soát chặt chẽ địa bàn; thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan; tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài ngành trong tuần tra, kiểm soát, bắt giữ, xử lý hành vi buôn lậu; không để hình thành điểm nóng, không xảy ra vụ việc phức tạp về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tăng cường công tác quản lý cán bộ, nắm tình hình nội bộ, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ và trong sinh hoạt, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, chống các hành vi phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực, tham nhũng. Đồng thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp.

Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy biên chế tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, trong Quý II năm 2019, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tập trung triển khai lực lượng tại Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn; rà soát, xác định biên chế theo vị trí việc làm và xây dựng phương án kiện toàn nhân sự lãnh đạo các cấp. /.