Chi cục Hải quan cảng Cái Lân tập huấn nâng cao đạo đức công vụ, văn hóa công sở
Ngô Hải Hường9/04/2019 8:00 AM
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục HQ cảng Cái Lân

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục HQ cảng Cái Lân

Ngày 03/4/2018, Chi cục Hải quan cảng Cái Lân tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao đạo đức công vụ, văn hóa công sở cho hơn 50 cán bộ, công chức thuộc đơn vị.

Phát biểu khai mạc buổi tập huấn, đồng chí Ngô Tùng Dương - Chi cục trưởng nhấn mạnh: Đạo đức công vụ, văn hóa công sở có vai trò rất quan trọng trong tổ chức, hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trong quá trình thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, đặc biệt là cán bộ, công chức hải quan.

Hội nghị tập huấn đã phổ biến, tuyên truyền, quán triệt cho toàn thể cán bộ, công chức biết và hiểu rõ nội dung các văn bản quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức hải quan, quy định về sử dụng trang chế phục hải quan, các quy định về thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính như: Luật cán bộ, công chức; Luật phòng, chống tham nhũng; Quyết định số 188/QĐ-TCHQ ngày 02/02/2017 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế hoạt động công vụ của ngành Hải quan Việt Nam; Quyết định số 138/QĐ-HQQN ngày 22/02/2017 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về Quy chế văn hóa công sở Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 2799/QĐ-TCHQ ngày 26/9/2019 của Tổng cục Hải quan về quy chế kiểm tra công vụ và xử lý, kỷ luật đối với công chức, viên chức trong ngành hải quan.

Qua đó, để từng cán bộ, công chức có ý thức thực hiện nghiêm túc các quy định, đưa việc thực hiện các nội dung trên trở thành thói quen, nếp sống hàng ngày của mỗi công chức hải quan Cái Lân cả khi thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong các hoạt động ngoài xã hội.

Hội nghị tập huấn cũng là dịp để cán bộ, công chức học tập, trau dồi, trang bị các kỹ năng trong ứng xử, giải quyết công việc được văn minh, kịp thời, hiệu quả; góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp.