Thủ tục hải quan đối với việc đổi tên công ty
Tuấn Dũng12/03/2019 10:00 AM

Tổng cục Hải quan hướng dẫn doanh nghiệp về thủ tục hải quan đối với việc đổi tên công ty.

Trả lời Công ty TNHH Panasonic Eco Solutions Việt Nam về việc đề nghị hướng dẫn việc khai báo hải quan trong thời gian chuyển đổi tên doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan cho biết: Về cách thức quản lý doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan dựa trên mã số thuế nên việc Công ty TNHH Panasonic Eco Solutions Việt Nam chỉ thay đổi tên công ty và giữ nguyên mã số thuế sẽ không ảnh hưởng tới việc khai hải quan điện tử. Do đó, Tổng cục Hải quan chấp nhận cho Công ty TNHH Panasonic Eco Solutions Việt Nam được sử dụng công văn thông báo chuyển đổi tên để hỗ trợ làm thủ tục đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty trong thời gian 60 ngày kể từ ngày Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi. Tuy nhiên, việc thực hiện thủ tục hải quan của Công ty phải đáp ứng quy định tại Điều 32 Luật Hải quan năm 2014.

Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục để chuyển đổi tên công ty ( kể cả trước thời hạn 60 ngày), Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty TNHH Panasonic Eco Solutions Việt Nam có văn bản báo cáo Tổng cục Hải quan để cập nhật vào hệ thống, việc thực hiện thủ tục hải quan được thực hiện theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.