Ngưng hiệu lực thi hành một số quy định về quản lý phế liệu nhập khẩu
Thu Trang11/03/2019 10:00 AM
Ảnh minh họa (nguồn: internet)

Ảnh minh họa (nguồn: internet)

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 01/2019/TT-BTNMT quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư 08/2018/TT- BTNMT và Thông tư 09/2018/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường liên quan đến phế liệu nhập khẩu.

Cụ thể, ngưng Điều 2 Thông tư 08/2018/TT- BTNMT và Thông tư 09/2018/TT-BTNMT quy định trách nhiệm kiểm tra nhà nước đối với chất lượng phế liệu nhập khẩu của cơ quan kiểm tra (sở Sở Tài nguyên và Môi trường) nơi có nhà máy, cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu nhập khẩu tại các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư.

Đồng thời, ngưng hiệu lực thi hành quy định trách nhiệm của cơ quan kiểm tra có liên quan đến các hoạt động kiểm tra, tiếp nhận văn bản về kết quả giám định lô hàng phế liệu nhập khẩu (chứng thư giám định), thông báo kết quả kiểm tra nhà nước hoặc xử lý theo quy định đối với trường hợp phế liệu nhập khẩu không phù hợp quy chuẩn, quyết định lấy mẫu phế liệu nhập khẩu.

Bên cạnh đó, Thông tư 01/2019/TT-BTNMT cũng quy định ngưng hiệu lực thi hành quy định quản lý của các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu; trách nhiệm của cơ quan kiểm tra…

Thông tư 01/2019/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (ngày 8/3/2019) cho đến thời điểm có hiệu lực thi hành của văn bản quy phạm pháp luật mới.

Trước đó, sau hơn 4 tháng áp dụng quy định tại Thông tư 08/2018/TT- BTNMT và Thông tư 09/2018/TT-BTNMT, đã phát sinh những điểm chưa phù hợp thực tế, khiến cho thời gian thông quan kéo dài, ảnh hưởng tới doanh nghiệp.

Trước thực tế này, Văn phòng Chính phủ đã ban hành công văn 1036/VPCP-TH truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa Thông tư 08/2018/TT- BTNMT và Thông tư 09/2018/TT-BTNMT.

Thực hiện chỉ đạo nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 01/2019/TT-BTNMT ngưng hiệu lực thi hành một số quy định tại 2 thông tư nói trên.