Công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại nhà máy của Công ty TNHH Khải Hoàn Quảng Ninh
Xuân Hương28/02/2019 10:00 AM

Ngày 26/02/2019, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 154/QĐ-HQQN công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại nhà máy của Công ty TNHH Khải Hoàn Quảng Ninh (MST: 5701478509).

Địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại nhà máy của Công ty TNHH Khải Hoàn Quảng Ninh có tổng diện tích 285 m2 tại địa chỉ: Số B09-43;44 Khu dân cư đô thị Bãi Muối, phường Cao Thắng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Địa điểm kiểm tra nêu trên chịu sự kiểm tra, kiểm soát, giám sát về hải quan của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai. Việc kiểm tra thực tế đối với các lô hàng xuất, nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Quyết định 153/QĐ-HQQN ngày 26/02/2019 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh có hiệu lực 02 năm kể từ ngày ký.