Công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại nhà máy của Công ty TNHH Tam Dương Việt Nam
Xuân Hương28/02/2019 10:00 AM

Ngày 26/02/2019, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 153/QĐ-HQQN về việc Công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại nhà máy của Công ty TNHH Tam Dương Việt Nam.

Địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại nhà máy của Công ty TNHH Tam Dương Việt Nam (MST: 5701973020) có tổng diện tích 2.220,7 m2 tại địa chỉ: Khu công nghiệp Texhong Hải Hà, xã Quảng Điền, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Địa điểm kiểm tra nêu trên chịu sự kiểm tra, kiểm soát, giám sát về hải quan của Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái. Việc kiểm tra thực tế đối với các lô hàng xuất, nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Quyết định 153/QĐ-HQQN ngày 26/02/2019 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh có hiệu lực 02 năm kể từ ngày ký.