Đồng chí Bùi Văn Khắng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021
Tuấn Hương28/01/2019 10:00 AM
Đồng chí Bùi Văn Khắng (thứ 3 từ phải qua) trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Đồng chí Bùi Văn Khắng (thứ 3 từ phải qua) trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021

​Ngày 26/01/2019, HĐND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) để thảo luận, thống nhất việc miễn nhiệm và bầu bổ sung một số chức vụ chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh theo quy định. Đồng chí Bùi Văn Khắng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe tờ trình của UBND tỉnh về việc bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Bùi Văn Khắng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh. Căn cứ kết quả bỏ phiếu, đồng chí Bùi Văn Khắng đã trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu 70/71 phiếu, đạt 98,59% số đại biểu có mặt, đạt 95,89% tổng số đại biểu HĐND tỉnh.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng đã thực hiện quy trình miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh, khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với đồng chí Vũ Văn Diện để nhận nhiệm vụ mới với 100% đại biểu tán thành; biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh đối với đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Vũ Xuân Diện để nhận nhiệm vụ mới với 100% đại biểu tán thành.

HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng HĐND tỉnh và chức vụ Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng HĐND tỉnh đối với đồng chí Trần Thị Thu Hoài với 100% đại biểu tán thành. Đồng thời, biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Văn Hưởng với 100% đại biểu tán thành. 

Các đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình bầu bổ sung chức vụ Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Trần Thị Thu Hoài - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; bầu bổ sung chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách đối với đồng chí Vũ Văn Diện - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh.

Căn cứ kết quả bỏ phiếu, đồng chí Vũ Văn Diện đã trúng cử chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu 71/71 phiếu, đạt 100% số đại biểu có mặt, đạt 97,26% tổng số đại biểu HĐND tỉnh; đồng chí Trần Thị Thu Hoài đã trúng cử chức vụ Trưởng Ban Văn Hóa-Xã Hội HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu 71/71 phiếu, đạt 100% số đại biểu có mặt, đạt 97,26% tổng số đại biểu HĐND tỉnh.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình miễn nhiệm các chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Theo đó, biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với các đồng chí: Nguyễn Xuân Ký, Nguyễn Đức Thành với 100% đại biểu tán thành.

Cùng với đó, HĐND tỉnh đã thực hiện quy trình bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính, đồng chí Nguyễn Văn Hồi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND TX Quảng Yên. Căn cứ kết quả bỏ phiếu, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh đã trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu 70/71 phiếu, đạt 98,59% số đại biểu có mặt, đạt 95,89% tổng số đại biểu HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Hồi trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021, với số phiếu 70/71 phiếu, đạt 98,59% số đại biểu có mặt, đạt 95,89% tổng số đại biểu HĐND tỉnh.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Đọc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: HĐND tỉnh khóa XIII tổ chức Kỳ họp thứ 10 thực hiện quy trình, thủ tục, kiện toàn các chức vụ trong Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh theo đúng quy định của Trung ương và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, đã lựa chọn các đồng chí có đủ năng lực, uy tín nhằm phát huy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, UBND tỉnh trong thời gian tới.