Triển khai xe điện thay thế xe kéo tay chở hàng hóa tại Bắc Phong Sinh
Phượng Hà8/01/2019 7:00 PM
Xe điện thay thế xe kéo tay

Xe điện thay thế xe kéo tay

Hướng đến cơ giới hoá và tạo điều kiện thúc đẩy xuất nhập hàng hoá của cư dân biên giới tại khu vực Bắc Phong Sinh (Việt Nam) – Lý Hoả (Trung Quốc), gần 300 xe điện đang dần thay thế số lượng xe kéo tay chở hàng hoá xuất khẩu sang Trung Quốc kể từ ngày 02/01/2019.

Trước đó, với những đặc thù tại đây, cư dân sử dụng khoảng 1.000 xe kéo tay trong ngày để chở hàng hoá, tương đương với số cư dân biên giới qua lại cửa khẩu trên 10 nghìn lượt mỗi ngày.

Chủ trương triển khai xe điện thay thế xe kéo tay nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong hoạt động XNK hàng hóa. Ngay khi có chủ trương triển khai xe điện tại Bắc Phong Sinh, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cũng đã có hướng dẫn tạm thời trong công tác quản lý đối với loại hình phương tiện này.

Sau một tuần chính thức hoạt động của loạt 150 xe điện đầu tiên, công tác quản lý của cơ quan Hải quan cũng như các lực lượng liên ngành tại cửa khẩu đã kịp thời đáp ứng và đảm bảo tiến độ giải phóng hàng hoá theo nhu cầu xuất khẩu của doanh nghiệp và người dân nơi đây.

Lãnh đạo huyện Hải Hà, cơ quan Hải quan và Ban quản lý cửa khẩu, lực lượng Biên phòng cùng thống nhất tạo điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ phát triển kinh tế, hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn theo tinh thần Nghị quyết 19 hàng năm của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia mà các bộ, ngành, địa phương ngày càng tham gia chủ động, tích cực trong công tác quản lý của mình.