Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh triển khai thực hiện hiệu quả "Năm dân vận chính quyền"
Xuân Hương28/12/2018 11:00 AM
Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh ký kết Kế hoạch phối hợp với Ban Dân vận tỉnh ủy

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh ký kết Kế hoạch phối hợp với Ban Dân vận tỉnh ủy

Thực hiện "Năm dân vận chính quyền" theo chỉ đạo của Tỉnh ủy Quảng Ninh, Đảng ủy Cục Hải quan Quảng Ninh đã định hướng triển khai công tác dân vận hướng vào 2 mục tiêu cụ thể hóa vào nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy, cơ quan, đơn vị, mang đến những kết quả tích cực.

Năm 2018, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai "Năm dân vận chính quyền" tại Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp từ Tỉnh ủy Quảng Ninh, sự phối hợp tích cực chủ động từ các lực lượng ban ngành và cấp ủy, chính quyền các địa phương cũng như sự hỗ trợ tích cực từ các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, đặc biệt là Ban Dân vận Tỉnh ủy. Đảng bộ, Cục Hải quan tỉnh là một trong những Đảng bộ, cơ quan, đơn vị đi đầu về cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, ứng dụng công nghệ thông tin ở cấp độ cao, nhận được sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh những thuận lợi vẫn còn một số khó khăn, thách thức như: Đảng bộ không thành lập Ban Dân vận nên công tác dân vận giao cho Văn phòng cấp ủy tham mưu, gặp một số khó khăn do thiếu tính chuyên trách. Mặt khác Đảng bộ, Cục Hải quan tỉnh có địa bàn, đặc thù hoạt động phức tạp, nhất là công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật và triển khai các ứng dụng công nghệ, hiện đại hóa hải quan đến doanh nghiệp, người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo còn hạn chế...  

Trong năm 2018, Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, nhất là chủ trương năm 2018 là "Năm dân vận chính quyền" theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Cục Hải quan Quảng Ninh đã định hướng triển khai công tác dân vận hướng vào 2 mục tiêu cụ thể hóa vào nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy, cơ quan, đơn vị, đó là: Vận động nhân dân, doanh nghiệp nâng cao tính tuân thủ pháp luật; Vận động nhân dân không tham gia buôn lậu hoặc tiếp tay cho buôn lậu, tích cực tố giác tội phạm.

Công tác dân vận chính quyền gắn với thực hiện công tác cải cách hành chính và hiện đại hóa hải quan, hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp. Thể hiện rõ trong những kết quả đột phá về cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, với việc triển khai quyết liệt trên tất cả 6 nội dung về cải cách hành chính, trọng tâm vào cải cách thủ tục hành chính với mục tiêu "4 giảm và 4 tăng": Giảm thời gian thông quan; Giảm thời gian, chi phí, nhân lực doanh nghiệp; Giảm tiếp xúc trực tiếp của cán bộ hải quan và doanh nghiệp; Giảm biên chế; Tăng tờ khai, Tăng doanh nghiệp, Tăng kim ngạch, Tăng số thu ngân sách nhà nước.

Đã chỉ đạo tham mưu, đề xuất với tỉnh các giải pháp ổn định, phát triển nguồn thu, thúc đẩy sản xuất xuất khẩu, xúc tiến thương mại, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các cảng biển của tỉnh; chủ động đề xuất tháo gỡ các vướng mắc về kiểm tra chuyên ngành, quy trình thủ tục. Đồng thời, chỉ đạo triển khai hiệu quả các Đề án trọng điểm (Đề án trực ban, giám sát trực tuyến; Đề án giám sát và quản lý hải quan tự động tại kho, bãi, cảng biển; và giai đoạn 2 Đề án làm thủ tục và thông quan tập trung tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái), tiếp tục thực hiện Cơ chế Một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN; Tăng cường các hoạt động hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, cam kết hỗ trợ doanh nghiệp 24/7... rút ngắn thời gian thông quan và nâng cao năng lực cạnh tranh DDCI; góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2018 theo Nghị quyết 19/2018/NQ-CP.

Đặc biệt, Đảng bộ đã cụ thể hóa phương châm «gần dân, sát dân» trong công tác dân vận vào chủ trương "Bốn bám, bốn đồng hành"  (Bám chủ trương, chính sách - Bám tư tưởng chỉ đạo - Bám cơ sở - Bám việc và Đồng hành cùng các cấp chính quyền địa phương - Đồng hành cùng doanh nghiệp - Đồng hành cùng đơn vị cơ sở - Đồng hành cùng cấp dưới). Chủ trương này được cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ, giải pháp như: Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, rà soát sửa đổi quy trình thủ tục để người dân, doanh nghiệp dễ tiếp cận, tăng tính công khai minh bạch. Đổi mới cách thức tiếp cận, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, chuyển từ thụ động sang chủ động, lãnh đạo Cục trực tiếp gặp gỡ, làm việc với các doanh nghiệp chiến lược, tiềm năng; tổ chức diễn đàn Hải quan – Doanh nghiệp «Cùng cam kết – Cùng hành động – Cùng phát triển»; Thành lập Tổ hỗ trợ và cung cấp thông tin cho doanh nghiệp 24/7 (ISEC); đa dạng các kênh tiếp nhận phản ánh vướng mắc của người dân, doanh nghiệp (qua website, Fanpage, Đường dây nóng, Hộp thư góp ý…) đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp trên tinh thần kiến tạo, phục vụ,  xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch..

Trong đó, đã chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình dân vận khéo cụ thể hóa vào chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị theo 03 nhóm phù hợp với đặc điểm, tình hình các đơn vị: Mô hình "Khéo tuyên truyền, vận động, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, thu hút doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu" triển khai hầu hết tại các chi cục hải quan cửa khẩu nhằm vận động, thu hút doanh nghiệp về làm thủ tục qua địa bàn. Mô hình "Khéo tuyên truyền, vận động người dân không tiếp tay cho buôn lậu, tích cực tố giác tội phạm", áp dụng triển khai chủ yếu tại các đơn vị hải quan khối kiểm soát và các tổ kiểm soát tại các chi cục hải quan cửa khẩu, chú trọng địa bàn biên giới đường bộ. Mô hình "Khéo tuyên truyền, hỗ trợ cung cấp thông tin cho doanh nghiệp nâng cao tuân thủ pháp luật về hải quan và đồng hành, hỗ trợ, thu hút doanh nghiệp" với đầu mối triển khai là các phòng, ban tham mưu thuộc Cục, trong đó chủ trì là Phòng Quản lý rủi ro và Văn phòng Cục.

Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở cùng vào cuộc tích cực, từ việc nắm bắt và báo cáo tình hình nhân dân, làm tốt công tác dự báo diễn biến tư tưởng nhân dân để kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc ngay từ cơ sở, kiên quyết không để phát sinh điểm nóng. Đồng thời, chú trọng lắng nghe các ý kiến phản biện từ doanh nghiệp, nhân dân, nhất là phản biện về các chính sách liên quan đến hoạt động hải quan để đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Riêng Chi cục HQCK Móng Cái đã chủ động áp dụng việc lấy ý kiến đánh giá tự động thông qua phần mềm cho cán bộ Chi cục xây dựng, triển khai từ năm 2018 đạt kết quả tích cực.

Công tác tuyên truyền về các hoạt động triển khai thực hiện "Năm dân vận chính quyền" được chú trọng đẩy mạnh thực hiện. Chỉ đạo và tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể hoạt động phát huy chức năng, nhiệm vụ, làm tốt công tác động viên, giáo dục đoàn viên, hội viên đẩy mạnh các phong trào thi đua, lao động sáng tạo, cùng với đó là vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các nội dung có liên quan về giám sát, phản biện, xây dựng Đảng.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Cục hải quan tỉnh chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng để tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là pháp luật hải quan để người dân, doanh nghiệp hiểu, không tiếp tay cho buôn lậu, tích cực phát hiện và tố giác tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Năm 2018, Đảng ủy Cục Hải quan Quảng Ninh tiếp tục triển khai hiệu quả các Quy chế phối hợp đã ký kết giữa Đảng ủy Cục và các thành ủy, huyện ủy, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh (gồm 06 quy chế phối hợp ký kết từ tháng 11/2017) và Kế hoạch phối hợp cùng Ban Dân vận Tỉnh ủy ký kết năm 2018. Qua đó, thúc đẩy hoạt động phối hợp với các địa phương đi vào thực chất và mang tới những kết quả tích cực hơn hẳn so với những năm trước.

Trong công tác xây dựng lực lượng, Đảng ủy đã chỉ đạo đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng gắn với triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, kết hợp hài hòa mục tiêu "4 giữ, 4 xây, 4 chống"của Đảng bộ. Theo đó, chỉ đạo các cấp ủy, đơn vị, đội ngũ cán bộ đảng viên quần chúng là công chức, lao động Cục Hải quan tỉnh đổi mới lề lối tác phong làm việc, thái độ phục vụ người dân, doanh nghiệp; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động chuyển từ cơ chế "xin – cho" sang nền hành chính phục vụ, lấy doanh nghiệp làm trung tâm.

Các cấp ủy, đơn vị cơ sở tăng cường việc kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra đột xuất, xử lý kỷ luật nghiêm minh, kịp thời, chú trọng kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động khi thi hành công vụ… Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng ý thức trách nhiệm và nâng năng lực thực thi công vụ cả về nhận thức, kỹ năng, phương pháp làm việc xử lý tình huống tại cơ sở. Nổi bật là tổ chức thành công kỳ thi sát hạch năng lực trình độ công chức trên 6 lĩnh vực nghiệp vụ và vị trí việc làm đặc thù.

Qua đó, đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong ý thức tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, quần chúng, phát huy hiệu quả vào kết quả công tác, ý thức phục vụ người dân, doanh nghiệp cũng như tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao, tạo được niềm tin, tranh thủ được sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp đối với hoạt động của hải quan trên địa bàn.

Công tác dân vận được triển khai thực hiện bài bản, hiệu quả đã góp phần tích cực giúp Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Lũy kế tới 31/12/2018, đã thu hút 344 doanh nghiệp mới tham gia XNK qua địa bàn; Thu ngân sách đạt 10.018 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Bộ Tài chính giao 67%, đạt 100,2% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao.

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận trong tình hình mới, Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Hải quan Quảng Ninh đã ban hành Chỉ thị chỉ đạo đến các cấp ủy cơ sở. Trong đó, xác định công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; phải thường xuyên quan tâm, quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác dân vận gắn liền trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chính trị; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện tốt phong trào thi đua "Dân vận khéo" - cụ thể hóa bằng 2 mục tiêu về dân vận và tích cực tuyên truyền những mô hình, điển hình tiên tiến trong cải cách hành chính, hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp, thu hút doanh nghiệp về làm thủ tục qua địa bàn. Chỉ thị cũng yêu cầu triển khai hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở để tăng công khai, minh bạch, tích cực trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chú trọng việc xây dựng hình ảnh và uy tín, niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với cán bộ, công chức Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.