Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia tổ chức Hội nghị CBCC năm 2019
Ngọc Thanh31/12/2018 4:00 PM
Ký kết giao ước thi đua

Ký kết giao ước thi đua

Ngày 24/12/2018, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2019. Hội nghị có sự tham dự của 25 cán bộ công chức, người lao động đơn vị. Đồng chí Lê Thanh Bình – Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã nghe và thông qua các báo cáo: Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Chi cục; Báo cáo kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2018 và việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động tại đơn vị; Báo cáo tổng kết phong trào CNVC-LĐ, hoạt động công đoàn năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của BCH Công đoàn CSTV; Báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Thanh tra nhân dân.

Hội nghị cũng đã kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, cụ thể: Kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2018 và việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động tại đơn vị; đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2018, đã thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm 2019.

Trong năm 2018, CBCC-NLĐ tại đơn vị đã nghiêm túc chấp hành quy định, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Hội nghị đồng thời tiến hành thảo luận, tham gia ý kiến đối với các dự thảo văn bản, báo cáo của Cục Hải quan tỉnh; trong đó, các ý kiến tham gia chủ yếu tập trung tìm các giải pháp để thực hiện thắng lợi hiện nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019 của Cục Hải quan tỉnh nói chung và của đơn vị nói riêng; duy trì tinh thần, thái độ, tác phong, lề lối làm việc của công chức, lao động; đánh giá chất lượng và hiệu quả việc phân công, bố trí, sắp xếp nguồn nhân lực…

Tại Hội nghị, người đứng đầu đơn vị và Công đoàn CSTV đã lắng nghe, giải đáp các kiến nghị của cán bộ công chức, người lao động thuộc thẩm quyền của Chi cục

Đồng chí Lê Thanh Bình – Chi cục trưởng Chi cục cửa khẩu cảng Vạn Gia đã tổ chức phát động thi đua và tổ chức ký giao ước thi đua năm 2019 giữa người đứng đầu đơn vị và Công đoàn CSTV Chi cục cửa khẩu cảng Vạn Gia; giữa 03 Đội công tác thuộc Chi cục. Hội nghị bầu bổ sung 02 đồng chí vào Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021, bầu 04 đồng chí đại biểu dự Hội nghị cán bộ công chức năm 2019 của Cục Hải quan tỉnh.