Chi cục HQCK Móng Cái tổ chức Hội nghị CBCC năm 2019
31/12/2018 8:00 AM
Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019

Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019

Ngày 24/12/2018, Chi cục HQ cửa khẩu Móng Cái tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2019. Hội nghị có sự tham dự của 91 cán bộ công chức, người lao động đơn vị. Đồng chí Nguyễn Văn Hoàn – Bí thư Đảng ủy, Chi cục trưởng Chi cục HQCK Móng Cái và đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch Công đoàn, Phó Chi cục trưởng chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã nghe và thông qua các báo cáo: Báo cáo tổng kết tình hình công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Chi cục; Báo cáo thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động tại đơn vị; Báo cáo tổng kết phong trào CNVC-LĐ, hoạt động công đoàn năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của BCH Công đoàn CSTV; Báo cáo hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Thanh tra nhân dân.

Hội nghị cũng đã kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, cụ thể: Kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC năm 2018 và việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động tại đơn vị; đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2018, đã thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm 2019.

Trong năm 2018, CBCC-NLĐ Chi cục HQCK Móng Cái nghiêm túc chấp hành quy định, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao: Tính đến ngày 22/12/2018,  thu NSNN đạt 736 tỷ đồng, đạt 105 % so với kế hoạch, chỉ tiêu được giao; Bắt giữ, ra quyết định khởi tố 04 vụ án hình sự, bắt 03 đối tượng (1 người nước ngoài) trị giá tang vật: 1,73 tỷ đồng; không có công chức, người lao động vi phạm kỷ cương kỷ luật.

Tại Hội nghị, người đứng đầu đơn vị và Chủ tịch Công đoàn CSTV đã lắng nghe, giải đáp 03 kiến nghị của cán bộ công chức, người lao động; đồng thời tiến hành thảo luận, tham gia ý kiến đối với các dự thảo văn bản, báo cáo của Cục Hải quan tỉnh; trong đó, các ý kiến tham gia chủ yếu tập trung tìm các giải pháp để thực hiện thắng lợi hiện nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019 của Cục Hải quan tỉnh nói chung và của đơn vị nói riêng; duy trì tinh thần, thái độ, tác phong, lề lối làm việc của công chức, lao động; đánh giá chất lượng và hiệu quả việc phân công, bố trí, sắp xếp nguồn nhân lực…

Đồng chí Nguyễn Văn Hoàn – Chi cục trưởng Chi cục HQCK Móng Cái đã tổ chức phát động thi đua và tổ chức ký giao ước thi đua năm 2019 giữa người đứng đầu đơn vị và Công đoàn CSTV. Hội nghị bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2020, bầu 16 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết tham dự Hội nghị cán bộ công chức năm 2019 của Cục Hải quan tỉnh.