Chi cục HQCK Hoành Mô thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
24/11/2018 4:00 PM

​Chi cục HQCK Hoành Mô thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Cụ thể: (theo file đính kèm)

http://quangninhcustoms.gov.vn/Lists/TinHoatDong/Attachments/3898/Hmo%20T11.pdf