Cảng Cái Lân đón tàu MV DAREEN chở 4.976 con bò thịt nuôi nhập khẩu
Đặng Anh Tuấn29/11/2018 9:00 AM
Tàu MV DAREEN

Tàu MV DAREEN

Sáng ngày 28/11/2018, tầu MV DAREEN chở theo 4.976 con bò thịt nuôi đã cập cảng Công ten nơ quốc tế Cái Lân (CICT) để làm thủ tục nhập khẩu.

Ngay sau khi tàu cập bến, Chi cục Hải quan cảng Cái Lân (Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh) đã phối hợp với Cảng CICT bố trí nhân lực, phương tiện thiết bị cần thiết thực hiện thủ tục kiểm tra, giám sát và đưa toàn bộ số bò từ tàu MV DAREEN xuống cảng để vận chuyển về địa điểm nuôi giữ chờ giết thịt (giết mổ, chế biến) của doanh nghiệp, đảm bảo không để bò bị chết và đảm bảo giải phóng tàu trong thời gian nhanh nhất.

Từ đầu năm 2018 đến nay, Chi cục Hải quan cảng Cái Lân đã đón 02 chuyến tàu chở bò sống nhập khẩu để giết thịt. Do đặc thù hàng hóa là động vật còn sống nên Chi cục Hải quan cảng Cái Lân và doanh nghiệp cảng luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để hàng hóa được vận chuyển về địa điểm nuôi giữ an toàn, không để xảy ra thiệt hại về hàng hóa cho doanh nghiệp.