Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
15/11/2018 9:00 AM

​Chi cục HQCK Móng Cái (Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh) thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.