Công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chân công trình của Công ty TNHH KCN Texhong Việt Nam
Xuân Hương14/11/2018 3:00 PM
Khu công nghiệp Texhong Việt Nam

Khu công nghiệp Texhong Việt Nam

Ngày 13/11/2018, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1341/QĐ-HQQN về việc công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chân công trình của Công ty TNHH Khu công nghiệp Texhong Việt Nam.

Xét hồ sơ của Công ty TNHH Khu công nghiệp Texhong Việt Nam về việc đề nghị thành lập địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chân công trình; căn cứ đánh giá các yêu cầu đảm bảo điều kiện công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chân công trình của Chi cục HQCK Móng Cái; Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh quyết định:

Công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chân công trình có tổng diện tích 118.579,88m2 của Công ty TNHH Khu công nghiệp Texhong Việt Nam (MST: 5701704878) tại địa chỉ: Khu công nghiệp Hải Hà, xã Quảng Điền, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Địa điểm kiểm tra nêu trên chịu sự kiểm tra, kiểm soát, giám sát về hải quan của Chi cục HQCK Móng Cái. Việc kiểm tra thực tế đối với các lô hàng xuất, nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.