Công đoàn CSTV Chi cục HQ cảng Cái Lân sinh hoạt chuyên đề "Xây dựng văn hóa, văn minh công sở trong cán bộ, đoàn viên, công chức, lao động".
Khánh Ninh9/10/2018 4:00 PM
Quang cảnh chương trình sinh hoạt chuyên đề tại Công đoàn CSTV Chi cục HQ cảng Cái Lân

Quang cảnh chương trình sinh hoạt chuyên đề tại Công đoàn CSTV Chi cục HQ cảng Cái Lân

Ngày 03/10/2018, Công đoàn CSTV Chi cục HQ cảng Cái Lân tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Xây dựng văn hóa, văn minh công sở trong cán bộ, đoàn viên, công chức, lao động". Đồng chí Nguyễn Cảnh Thắng - Phó Chủ tịch Công đoàn Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tham dự chương trình.

Chương trình sinh hoạt chuyên đề được Công đoàn CSTV Chi cục HQ cảng Cái Lân tổ chức nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong đội ngũ đoàn viên, công chức, người lao động trong việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, xây dựng văn minh công sở. Từ đó, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao và tạo nên những hình ảnh đẹp, ấn tượng đẹp về cơ quan, đơn vị; xây dựng Công đoàn cơ sở thành viên đạt chuẩn văn hóa, văn minh công sở.

Trong chương trình sinh hoạt chuyên đề, đoàn viên, công chức, người lao động được phổ biến về các quy định của các cấp về kỷ cương, kỷ luật hành chính, văn hóa công sở, quy tắc, chuẩn mực ứng xử, giao tiếp, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ công chức, quy chế làm việc, nguyên tắc hội họp. Các đoàn viên cùng tham luận về chủ đề văn minh, văn hóa công sở; cùng thảo luận và trao đổi về xây dựng văn hóa, văn minh công sở tại đơn vị.

Cũng trong chương trình sinh hoạt chuyên đề, các đoàn viên cùng ký cam kết thực hiện văn minh, văn hóa công sở.

Chương trình sinh hoạt chuyên đề "Xây dựng văn hóa, văn minh công sở trong cán bộ, đoàn viên, công chức, lao động"  do Công đoàn CSTV Chi cục HQ cảng Cái Lân tổ chức đã lan tỏa được tinh thần văn minh, văn hóa công sở, đảm bảo được hiệu quả tương tác giữa chủ đề sinh hoạt công đoàn với công tác chuyên môn có sự gắn kết bền vững, lâu dài.