Công đoàn CSTV Đội KSHQ số 1 sinh hoạt chuyên đề "nếp sống văn hóa công sở"
Lê Thị Minh9/10/2018 3:00 PM
Quang cảnh sinh hoạt chuyên đề "nếp sống văn hóa công sở" tại Đội KSHQ số 1

Quang cảnh sinh hoạt chuyên đề "nếp sống văn hóa công sở" tại Đội KSHQ số 1

Ngày 05/10/2018, Công đoàn CSTV Đội Kiểm soát Hải quan số 1 tổ chức sinh hoạt chuyên đề về "nếp sống văn hóa công sở" cho toàn thể đoàn viên công đoàn trong đơn vị.

Trong buổi sinh hoạt chuyên đề, công chức, lao động Đội KSHQ số 1 đã được tìm hiểu về những nội dung cơ bản của nếp sống văn hóa văn minh công sở gắn với việc "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Công chức, lao động đã cùng thảo luận, trao đổi để làm rõ hơn về "nếp sống văn hóa công sở", tập trung vào một số nội dung như: thực hiện tốt chế độ công vụ, về cách ứng xử nơi công sở, đảm bảo môi trường làm việc văn minh, khoa học, hiện đại, chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính … Trên cơ sở đó, mỗi cá nhân tự liên hệ bản thân và đánh giá việc thực hiện nếp sống văn hóa công sở tại đơn vị.

Buổi sinh hoạt chuyên đề góp phần tích cực tạo sự chuyển biến thực sự về "nếp sống văn hóa công sở", nâng cao nhận thức trong công chức, lao động. Từ đó,  tổ chức triển khai có hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và phong trào thi đua xây dựng người cán bộ, công chức "Trung thành - Tận Tụy - Sáng tạo - Gương mẫu".

Sau buổi sinh hoạt chuyên đề, đoàn viên công đoàn đã cùng ký cam kết thực hiện văn minh, văn hóa công sở.