Bí thư Trung ương Đảng Trần Thanh Mẫn đánh giá cao nỗ lực, sáng tạo, đổi mới từ tư duy tới hành động của Cục Hải quan Quảng Ninh, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động XNK.
Xuân Hương14/09/2018 4:00 PM
Quang cảnh chương trình làm việc

Quang cảnh chương trình làm việc

Chiều ngày 13/9, Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã làm việc với Cục Hải quan Quảng Ninh về việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực canh tranh quốc gia. Phát biểu trong chương trình làm việc, đồng chí Trần Thanh Mẫn đánh giá cao nỗ lực, sáng tạo, đổi mới từ tư duy tới hành động của Cục Hải quan Quảng Ninh, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động XNK.

 

Dự làm việc với đoàn có các đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh và Cục Hải quan Quảng Ninh.

Báo cáo tại chương trình làm việc, đồng chí Bùi Văn Khắng, Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh cho biết: Trong thời gian qua, triển khai thực hiện các Nghị quyết 19, Nghị quyết 35 của Chính phủ, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã và đang nỗ lực đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp với nhiều cách làm đột phá, sáng tạo. Điển hình như việc triển khai Đề án "Mô hình thực hiện thủ tục và quản lý hải quan tập trung tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái"; Đề án " Giám sát, quản lý hải quan tự động tại Chi cục Hải quan Cảng Cái Lân"; Đề án "Trực ban, giám sát trực tuyến"...

Qua đó, đã làm thay đổi về nhận thức, cách thức trong hoạt động nghiệp vụ của cán bộ công chức Hải quan Quảng Ninh, tác động trực tiếp tới hiệu quả về giảm thời gian thông quan, giảm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Thời gian thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu trên địa bàn Quảng Ninh đều thấp hơn so với chỉ tiêu của Bộ Tài chính: 8 tháng đầu năm 2018, thời gian thông quan hàng hóa đối với hàng nhập khẩu còn 28 giờ, giảm 6 giờ so với năm 2017; thời gian thông quan hàng xuất khẩu còn 6 giờ, giảm 4 giờ so với năm 2017.

Đặc biệt, nhờ chủ động, cầu thị lắng nghe, đồng hành hỗ trợ cho doanh nghiệp, Hải quan Quảng Ninh đã góp phần tích cực tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút doanh nghiệp tham gia XNK qua địa bàn. 8 tháng năm 2018 đã thu hút được 201 doanh nghiệp mới, với số thuế tăng thêm192 tỷ đồng.  Kim ngạch  hàng hóa XNK 8 tháng đầu năm đạt 6,5 tỷ USD> Thu ngân sách nhà nước 8 tháng năm 2018 đạt trên 7.200 tỷ đồng, bằng 122% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao.

Cũng trong chương trình làm việc, Cục Hải quan Quảng Ninh kiến nghị với Đoàn giám sát tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động XNK của doanh nghiệp, như: Công tác kiểm tra chuyên ngành tại cảng Cái Lân; các Bộ, ngành liên quan cần nghiên cứu, sửa đổi bổ sung một số chính sách tạo môi trường thuận lợi hơn nữa cho ngành Hải quan cũng như các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa; nâng cấp các cặp cửa khẩu trên tuyến biên giới đường bộ Quảng Ninh đáp ứng nhu cầu thông thương hàng hóa; tăng cường công tác giám sát, đôn đốc các bộ ngành khẩn trương thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm tra chuyên ngành trên hệ thống một cửa quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ…

Phát biểu tại chương trình làm việc, đồng chí Đặng Huy Hậu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh khẳng định: Cục Hải quan Quảng Ninh là điểm sáng của ngành Hải quan và của tỉnh Quảng Ninh trong công cuộc cải cách hành chính, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp. Đồng thời khẳng định Quảng Ninh đã và đang tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược, bao gồm đầu tư cho hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải cách hành chính, qua đó góp phần tạo ra những bước đột phá về phát triển kinh tế -xã hội, thu hút đầu tư. Đây vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với ngành Hải quan, đòi hỏi Hải quan Quảng Ninh cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa nhằm kịp thời nắm bắt xu hướng phát triển, hội nhập, có nhiều giải pháp thiết thực, cụ thể trong công tác cải cách hành chính, đồng hành, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho  doanh nghiệp và thu hút ngày càng hiệu quả doanh nghiệp về Quảng Ninh hoạt động xuất nhập khẩu.

Trong chương trình làm việc, sau khi nghe báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, Chi cục Hải quan cảng Cái Lân, các đại biểu trong Đoàn công tác đã yêu cầu làm rõ thêm một số nội dung: thực hiện các giải pháp giảm thời gian thông quan; giảm ức phí và giới hạn mức phí tối đa cho một lô hàng; tăng cường đổi mới thực hiện các giải pháp hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp…

Phát biểu chỉ đạo trong chương trình làm việc, đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, giải pháp đột phá, sáng tạo của Cục Hải quan Quảng Ninh trong cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp. Đồng chí Trần Thanh Mẫn đánh giá cao kết quả đứng đầu trong bảng xếp hạng DDCI khối các sở ngành tỉnh Quảng Ninh năm 2017 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, đã khẳng định hướng đi đúng, kết quả cụ thể trong đổi mới tư duy, hành động nhằm tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động XNK của doanh nghiệp.

Đối với nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ đạo: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, đảm bảo kỷ luật kỷ cương. Đồng thời tăng cường hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp theo hướng thực chất, tránh hình thức; quan tâm thực hiện hiệu quả các Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW của Trung ương; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định pháp luật liên quan đến XNK.

Ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Cục Hải quan Quảng Ninh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, đoàn giám sát sẽ tập hợp chính xác, khách quan, minh bạch để báo cáo với Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương xem xét, điều chỉnh cho phù hợp, sát với thực tiễn tình hình.

Cũng trong chương trình làm việc, Đoàn giám sát của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đi khảo sát, giám sát thực tế tại Chi cục Hải quan cảng Cái Lân về công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho việc thông quan hàng hóa XNK của doanh nghiệp…