Chi cục HQCK Móng Cái thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
28/08/2018 5:00 PM

​Chi cục HQCK Móng Cái thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Cụ thể theo file đính kèm:

http://quangninhcustoms.gov.vn/Lists/TinHoatDong/Attachments/3713/MCai%2027.8.pdf