Tiêu chí áp dụng chế độ Luồng Xanh trong quy trình cấp C/O ưu đãi
Châu Giang15/08/2018 11:00 AM
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thông tư 15/2018/TT-BCT về phân luồng trong Quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi có hiệu lực từ ngày 15/8/2018.

Theo đó, để được áp dụng chế độ Luồng Xanh trong quy trình cấp C/O ưu đãi, thương nhân phải đạt các tiêu chí:
- Được Bộ Công thương công nhận là doanh nghiệp xuất khẩu uy tín; hoặc
- Được Bộ Tài chính công nhận là doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan; hoặc
- Đáp ứng các điều kiện sau:
+ Không vi phạm quy định về xuất xứ trong 02 năm gần nhất trước thời điểm đề nghị xét duyệt chế độ Luồng Xanh;
+ Có hệ thống lưu trữ hồ sơ (hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử) đầy đủ để đảm bảo chứng minh tính xác thực của C/O và xuất xứ hàng hóa trong thời hạn lưu trữ theo Nghị định 31/2018/NĐ-CP.
+ Thực hiện quy trình khai báo C/O điện tử qua Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử (www.ecosys.gov.vn) và có tần suất đề nghị cấp ít nhất 30 bộ C/O ưu đãi/năm.

Doanh nghiệp được áp dụng chế độ Luồng Xanh sẽ được ưu tiên:

- Ưu tiên về hồ sơ đề nghị cấp C/O ưu đãi

- Ưu tiên về nộp chậm chứng từ

- Ưu tiên về thời gian cấp C/O ưu đãi

- Ưu tiên về kiểm tra thực tế hàng hóa và cơ sở sản xuất