Hải quan Quảng Ninh tiếp tục triển khai hiệu quả công tác quản lý phế liệu nhập khẩu
Châu Giang9/08/2018 4:00 PM
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục HQ cảng Cái Lân

Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục HQ cảng Cái Lân

Ngày 7/8/2018, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh có công văn chỉ đạo các đơn vị hải quan thuộc, trực thuộc tiếp tục triển khai hiệu quả công tác quản lý phế liệu nhập khẩu.

Theo đó, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị tổ chức quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các công văn chỉ đạo của Tổng cục Hải quan và của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về quản lý, giám sát hải quan đối với mặt hàng phế liệu nhập khẩu. Tổ chức nghiên cứu, tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất. Đồng thời, bám sát chỉ đạo của Tổng cục Hải quan để thu thập, phân tích thông tin, thiết lập tiêu chí quản lý rủi ro trong hoạt động nhập khẩu phế liệu; kiểm soát chặt chẽ các mặt hàng phế liệu nhập khẩu, kịp thời phát hiện các sai phạm để ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định.

Với các Chi cục Hải quan trực thuộc, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các Chi cục không gây phiền hà, sách nhiễu, khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan.

Được biết, để hỗ trợ các Cục Hải quan địa phương kịp thời phát hiện các lô phế liệu không đạt yêu cầu nhập khẩu, Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan) vừa đưa vào vận hành chức năng mới trên hệ thống công nghệ thông tin để theo dõi, phân tích về mặt hàng từ trước khi tàu nhập cảnh.  Chức năng mới được thiết lập nhằm đưa ra các thông tin cảnh báo liên quan đến các lô hàng phế liệu nhập khẩu.