Chi cục Hải quan cảng Cái Lân tập huấn sử dụng các chức năng, thao tác trên Hệ thống quản lý tự động (VASSCM)
Bài viết: Khánh Ninh14/05/2018 5:00 PM

Ngày 09/5/2018, Chi cục Hải quan cảng Cái Lân tổ chức tập huấn sử dụng các chức năng, thao tác trên Hệ thống quản lý tự động (VASSCM) của cơ quan hải quan và doanh nghiệp kinh doanh cảng.

Tập huấn giới thiệu các quy định, tính năng của Hệ thống quản lý tự động (VASSCM)

Buổi tập huấn nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng thực hiện của cán bộ công chức Hải quan, cán bộ nhân viên doanh nghiệp cảng chuẩn bị cho việc triển khai Hệ thống phần mềm kết nối cảng biển vào tháng 6/2018.

Tham gia buổi tập huấn có lãnh đạo và cán bộ công chức phòng Giám sát quản lý về Hải quan, phòng Công nghệ thông tin, Chi cục Hải quan cảng Cái Lân, cán bộ nhân viên của 02 doanh nghiệp cảng là Công ty cổ phần cảng Quảng Ninh và Công ty TNHH cảng Công-ten-nơ quốc tế (CICT).

Tại buổi tập huấn, đồng chí Nguyễn Ngọc Hải - Phó trưởng phòng, Cục Công nghệ thông tin và thống kê Hải quan đã giới thiệu những quy định pháp lý và trách nhiệm của các bên có liên quan trong công tác quản lý, giám sát hàng hóa tại kho, bãi, cảng biển.

Sau khi giới thiệu phần mềm mới và giải đáp các vướng mắc, các học viên được hướng dẫn sử dụng các chức năng, thao tác trên Hệ thống quản lý tự động (VASSCM).

 Thực hành các thao tác trên Hệ thống quản lý tự động (VASSCM)

Cũng trong buổi tập huấn, đại diện Công ty TNHH cảng Công-ten-nơ quốc tế (CICT) đã giới thiệu bản chạy thử Hệ thống quản lý hải quan tự động của doanh nghiệp cảng, các tính năng, phương án truyền nhận các thông điệp và đề nghị cơ quan Hải quan cử cán bộ hỗ trợ khi vận hành kết nối thử nghiệm và chính thức.

Kết thúc buổi tập huấn, cán bộ công chức Chi cục hải quan cảng Cái Lân và cán bộ nhân viên của 02 doanh nghiệp kinh doanh cảng cơ bản đều nắm vững được các thao tác và các quy trình sử dụng phần mềm quản lý hải quan tự động (VASSCM) và sẵn sàng triển khai thực hiện vào đàu tháng 6/2018 theo kế hoạch của Cục Hải quan tỉnh.