Tích cực triển khai “Năm dân vận chính quyền”
Bài viết: Châu Giang14/05/2018 5:00 PM

Năm 2018 được Trung ương, Tỉnh ủy Quảng Ninh chọn chủ đề công tác là “Năm dân vận chính quyền” nhằm tăng cường hơn nữa công tác dân vận của chính quyền, góp phần xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân. Triển khai thực hiện các chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy Quảng Ninh, Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã chủ động, sát sao chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở, các ban đảng, tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện sâu rộng “Năm dân vận chính quyền” đạt kết quả tích cực.

Ngay từ đầu năm 2018, Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tới các chi, đảng bộ cơ sở Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở” và các văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác dân vận của chính quyền.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng để tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là pháp luật hải quan. Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả các Quy chế phối hợp đã ký kết giữa Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh và các thành ủy, huyện ủy, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh.

Tại các Chi cục trực thuộc, đã thực hiện ký kết các quy chế phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn (Quy chế phối hợp với Công an TP Móng Cái, Công an huyện Bình Liêu, Công an huyện Hải Hà…) nhằm triển khai thực hiện hiệu quả công tác phối kết hợp trong tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, tham gia phòng, chống tội phạm; góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế địa bàn.

Đặc biệt, mới đây, ngày 4/5/2018, để tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới, Đảng ủy, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã ký kết Kế hoạch phối hợp công tác với Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ninh giai đoạn 2018-2020. Kế hoạch được ký kết nhằm triển khai, cụ thể hóa các chỉ đạo của cấp trên vào tình hình, đặc điểm chức năng, nhiệm vụ của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh trong vận động người dân, doanh nghiệp đảm bảo 2 mục tiêu: Vận động nhân dân, doanh nghiệp nâng cao tính tuân thủ pháp luật; vận động nhân dân không tham gia buôn lậu hoặc tiếp tay cho buôn lậu, chủ động tố giác tội phạm, góp phần bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, an ninh trật tự xã hội.

Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh cũng chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tăng cường nắm bắt tình hình nhân dân, làm tốt công tác dự báo diễn biến tư tưởng nhân dân để kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc ngay từ cơ sở, kiên quyết không để phát sinh điểm nóng. Trong đó, chú trọng lắng nghe các ý kiến phản biện từ doanh nghiệp, nhân dân, nhất là phản biện về các chính sách liên quan đến hoạt động hải quan để đề xuất các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

Công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, rà soát sửa đổi quy trình thủ tục cũng đã và đang được Hải quan Quảng Ninh tích cực triển khai thực hiện trong những tháng đầu năm 2018 nhằm giúp người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, tăng tính công khai minh bạch thủ tục hành chính hải quan.

Riêng trong 4 tháng đầu năm, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã đề xuất UBND tỉnh Quảng Ninh tháo gỡ 11 khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách của các Bộ, Ngành và cơ chế chính sách, hoạt động đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh; đồng hành hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục với 17 dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn 6 doanh nghiệp thực hiện quy trình thủ tục hải quan và định hướng tự nguyện tuân thủ pháp luật, hưởng chế độ doanh nghiệp ưu tiên thông qua công tác kiểm tra sau thông quan; gửi email tới trên 600 lượt doanh nghiệp giới thiệu nội dung mới của Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ; triển khai mô hình thủ tục và thông quan tập trung tại Chi cục HQCK Móng Cái tạo thuận lợi, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí cho DN khi làm thủ tục hải quan…

Hiện, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cũng đang tập trung triển khai thực hiện Đề án trực ban, giám sát trực tuyến; Đề án giám sát quản lý hàng hóa XNK qua cửa khẩu cảng biển; triển khai Hệ thống dịch vụ công trực tuyến phiên bản mới 36a đối với 42 thủ tục…

Tại các Chi, đảng bộ cơ sở tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể hoạt động phát huy chức năng, nhiệm vụ xây dựng tổ chức trong sạch vững mạnh, làm tốt công tác động viên, giáo dục đoàn viên, hội viên đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo góp phần xây dựng cơ quan và Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

Việc chủ động, tích cực triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền” góp phần giúp Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2018, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã thu hút thêm 75 doanh nghiệp tham gia XNK qua địa bàn, nâng tổng số doanh nghiệp tham gia XNK đạt 644 doanh nghiệp, tổng kim ngạch XNK đạt 3.093 triệu USD (tăng 3% về tờ khai, tăng 4,9% số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2017).

Đặc biệt, trong 4 tháng đầu năm, Hải quan Quảng Ninh đã thu ngân sách nhà nước đạt 3.121,43 tỷ đồng, đạt 52,02% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (6.000 tỷ đồng), dạt 34,13% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao (9.145 tỷ đồng), tăng 5,58% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và ma túy, đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 109 vụ với trị giá hàng vi phạm là 6.489 triệu đồng, đạt 38,9% về số vụ và 64,9% về trị giá so với chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao. Bắt giữ 3 vụ/ 3 đối tượng ma túy, tang vật thu giữ là 2 bánh heroin; 5.495 viên và 185 túi nilon ma túy tổng hợp. Đáng chú ý, các vụ bắt giữ hầu hết đều là hàng có chủ và là những vụ trị giá lớn (giảm hẳn số vụ vô chủ và vụ nhỏ lẻ so với năm trước); số vụ khởi tố hình sự là 4 vụ, chuyển cơ quan khác khởi tố 6 vụ, đạt 100% chỉ tiêu số vụ khởi tố.

“Năm dân vận chính quyền” hướng tới nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến rõ nét, thực chất trong mối quan hệ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp với người dân, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.