Giải pháp đôn đốc thu đòi nợ phí sử dụng cơ sở hạ tầng trong hoạt động XNK trên địa bàn TP Móng Cái.
Bài viết: Thúy Chinh12/05/2018 5:00 PM

Thực hiện Quy chế phối hợp quản lý của các lực lượng chuyên ngành tại các cửa khẩu Quốc tế, cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và Cơ chế, quy trình phối hợp các lực lượng chuyên ngành tại các cửa khẩu, điểm xuất hàng, địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, lối mở biên giới trên địa bàn thành phố Móng Cái, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái và Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái vừa tổ chức họp bàn về công tác phối hợp triển khai thu phí sử dụng các công trình KCHT, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu.

Tại cuộc họp, Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái đánh giá cao công tác phối hợp, hỗ trợ của Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái đối với công tác thu phí của Ban trong thời gian vừa qua. Kết quả công tác phối hợp, hỗ trợ của Chi cục HQCK Móng Cái góp phần quan trọng vào kết quả thu ngân sách của Thành phố.

Lãnh đạo hai bên cũng xác định nhiệm vụ thu phí sử dụng các công trình KCHT, công trình dịch vụ, tiện ích là nhiệm vụ quan trọng, góp phần đảm bảo cân đối ngân sách Thành phố và tạo nguồn lực tái đầu tư thúc đẩy hoạt động XNK phát triển.

Để tổ chức tốt công tác thu phí, khắc phục tình trạng doanh nghiệp chậm kê khai, chây ỳ, trốn tránh nghĩa vụ nộp phí. Lãnh đạo hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì và thực hiện Quy chế 01/QC-PH ngày 16/3/2015 về phối hợp quản lý thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trên địa bàn thành phố Móng Cái đã được UBND thành phố Móng Cái, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh và các ban ngành liên quan ký kết.

Hai bên cùng thống nhất giao Ban quản lý cửa khẩu Quốc tế Móng Cái thiết lập và cung cấp tài khoản cho Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái để theo dõi thông tin danh sách doanh nghiệp chưa kê khai nộp phí để phối hợp đôn đốc doanh nghiệp kê khai nộp phí và xử lý những trường hợp trây ỳ, né tránh. Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái cung cấp số liệu cho Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái định kỳ 15 ngày/lần để đối chiếu và làm cơ sở kịp thời đôn đốc doanh nghiệp nộp phí.

Định kỳ hàng quý (hoặc 6 tháng) Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái tham mưu cho UBND Thành phố Móng Cái chủ trì cùng các ban ngành liên quan thành lập Đoàn công tác trực tiếp đến doanh nghiệp trao đổi, đôn đốc, thu đòi nợ phí.

Sự tăng cường phối hợp và đề ra các giải pháp đôn đốc thu đòi nợ phí sử dụng các công trình KCHT, công trình dịch vụ, tiện ích trong hoạt động XNK trên địa bàn TP Móng Cái sẽ hứa hẹn những kết quả tốt đẹp, giảm tối đa việc nợ phí, chây ỳ của doanh nghiệp.