Chi cục Hải quan cảng Cái Lân tích cực chuẩn bị vận hành thử nghiệm Hệ thống quản lý tự động (VASSCM).
Bài viết: Khánh Ninh11/05/2018 11:00 AM

Ngày 07/5/2018, Chi cục Hải quan cảng Cái Lân tổ chức tập huấn giới thiệu các quy định mới chuẩn bị cho vận hành thử nghiệm Hệ thống quản lý tự động (VASSCM).

Tham dự tập huấn có các cán bộ công chức tại Chi cục, Tổ triển khai vận hành thử nghiệm Hệ thống quản lý tự động (VASSCM) và cán bộ nhân viên của Công ty cổ phần cảng Quảng Ninh, Công ty TNHH Công-ten-nơ quốc tế (CICT).

Quang cảnh  buổi tập huấn.

Tại buổi tập huấn, lãnh đạo Chi cục hải quan cảng Cái Lân đã giới thiệu những điểm mới của Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan có hiệu lực từ ngày 05/6/2018 và một số văn bản có liên quan có hiệu lực từ ngày 5/6/2018; những quy định mới khi triển khai vận hành trên Hệ thống quản lý tự động (VASSCM).

Qua đó, giúp cho CBCC trong đơn vị và cán bộ nhân viên của Công ty cổ phần cảng Quảng Ninh và Công ty TNHH Công-ten-nơ quốc tế (CICT) hiểu rõ các quy định mới sẽ được thực hiện đồng bộ khi triển khai chính thức Hệ thống quản lý tự động (VASSCM) tại cảng Cái Lân.

Buổi tập huấn cũng đã ghi nhận những khó khăn, vướng mắc để kịp thời khắc phục, chuẩn bị các phương án trong quá trình vận hành thử nghiệm Hệ thống quản lý tự động (VASSCM).

Trong thời gian qua, triển khai thực hiện Kế hoạch số 4098/KH-TCHQ ngày 21/6/2017 của Tổng cục Hải quan về việc chuẩn bị triển khai Đề án thực hiện quản lý, giám sát hàng hóa tại cảng biển, cảng hàng không, Chi cục Hải quan cảng Cái Lân đã chủ động, tích cực xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, phối hợp với các DN kinh doanh cảng xây dựng Hệ thống phần mềm kết nối cảng biển.

Đến nay, Hệ thống công nghệ thông tin của Chi cục đã sẵn sàng cho việc kết nối và có 01 doanh nghiệp kinh doanh cảng là Công ty TNHH cảng Công-ten-nơ quốc tế (CICT) hoàn thành các yêu cầu về các thông điệp trao đổi và hạ tầng kỹ thuật, sẵn sàng chạy kết nối thử nghiệm dự kiến trong tháng 5/2018.